Udskrift fra Landstingets Domsbog 1703 – 1706

Film fra Rigsarkivet M460487.
Jydske registre 1703-1706.

Side 461:
75.
Hans
Rosborg befordrings pas til Niels Pedersen, som har Myrdt Niels
Jørgensen Møller, og i Husum paagreben hans fremførsel til Viborg og
fængslig for varing sammesteds.

F4. [Frederik den fjerde]

Byde
og hermed allernaadigst befale en hver af Voris Amtmænd og Amtskrivere,
som hermed ansøgt vorder, at de strax paa Anfordring, giører dend
Anstalt, at Hans Rosborg, eller hwem i hans sted befuldmægtiges, bliwer
følgatig fornøden frj Heste og Vogne med saa meget Mandskab til Vagt og
Varetegt, som et hwert steds Amtmand og Amtskriwer fornøden eragter, til
bundet og fængslet, at fremføre den Person wed Nafn Niels Pedersen som
for nogen tid siden hawer myrdt og ombragt Niels Jørsen i Klod Mølle udi
Silkeborg Amt, og i Husum i Førstendømmet Sleswig er blewet ertappet,
til Wor Kiøbstæd Viborg, og det saaledes som de agter at stande til
rette for, om hand skulle undkomme; Og anbefales hermed iligemaade
allernaad: Borgm. og Raad samt Byfogden i Bemte Viborg, fangen i behørig
fengsel og forwaring til Sagens uddrag at tage.
Giwet etc. Skanderborg den 28 Junii 1706.