Ældste billede af Klode Mølle


Klode Møllegård omkring 1860. Lidt af møllen ses til højre.

Ældste kendte billeder af Klode Mølle.

Den
12. juni 1836 brændte Klode Mølle, og den 24. marts 1857 brændte igen
to udhuse, så møllerne må siges at have haft god gavn af
brandforsikringen, der kan følges helt tilbage til 1804.

Husenes
beliggenhed var da (1804) nordvest for det nuværende stuehus og bestod
af stuehus i vest, møllehus i nord og udhuse grupperet derom.

I
1817 var der kombineret stuehus og mølle i vest på 18 fag, 11½ alen dyb,
bestående af ege- og fyrtømmer, med murede væge og stentag, hvilket
dengang var en stor sjældenhed. De tre af fagene var indrettet til
møllehus, med et vandhjul.

Efter branden (1836) flyttedes gården,
og stuehuset på 17 fag opførtes ca. 100 alen sydøst for møllen, der fik
både et overfalds- og et brysthjul. Det må være de to bygninger vi ser
gengivet fra to gamle malerier i H. P. Hansens bog Skovlovringer. Men
det er ikke sådan møllen har set ud i 1706.


Klode Mølle omkring 1860.

Af Freddy Boysen