Folkesagn

De lokalhistoriske arkiver og foreninger fra sognene rundt omkring Bøllingsø har i forbindelse med projektet ”Korsveje”, påtaget sig at genfortælle nogle af de mange folkelige sagn, der knytter sig til egnen.

Nogle af sagnene er meget gamle, og er blevet fortalt fra generation til generation i bindestuerne – når folk gik sammen for at strikke om aftenen, og på den måde have hyggeligt samvær og samtidig kunne spare på tællelyset. Mange sagn har med det overnaturlige at gøre, og de er ikke blevet mindre uhyggelige i skæret af det blafrende tællelys.

De fleste af sagnene er optegnet af Folkemindesamler Evald Tang Kristensen i perioden omkring 1870 til 1910. Han havde mange meddelere, nogle af de vigtigste fra Bøllingsø – området har været Lærer Aaboe fra Engesvang og Jens Jensen fra Refshale. Der har dog været mange andre end de to.

Der vil med jævne mellemrum blive lagt nye fortællinger på hjemmesiden. Vi håber på den måde at kunne lægge op til historien om ”Mordet i Klode Mølle” – og samtidig give lidt indsigt i de gamle fortælletraditioner fra egnen.

God fornøjelse !

Tekst Freddy Boysen

Sagn der relaterer til mordet i Klode Mølle
Folkesagnene er hentet fra:
Danske Sagn som de har lydt i folkemunde. Samlede og for størstedelen optegnede af Evald Tang Kristensen. 1928.

Bind 4. side 336. stk.849.:
Der skal være passeret noget i Klode Mølle, som ligger meget længere tilbage i tiden. Der var jo kro og herberg for rejsende, og så kom der en aften en rig handelsmand, som havde mange penge hos sig. Kromanden slog ham ihjel. Tog hans penge og begravede ham ude i toften. Ingen havde mistanke til kromanden, der jo sagde, at den fremmede var rejst, som han var kommen. Men nu havde handelsmanden en stor hund med sig, og den snusede omkring og opdagede stedet, hvor dens herre var begravet, skrabte jorden bort, så liget kom til syne, og fik altså misgerningen åbenbaret. Mølleren måtte tilstå det hele, og han havde endda været så sikker på at det aldrig skulle være kommen for dagens lys.
J. Jensen, Refshale.

Bind 4. side 355. Stk.897.:
Hvem der er kendt i Kragelund sogn, de kender også Klode Mølle. Her har engang været krohold. Så kom der en aften en fremmed person dertil og får nattekvarter, og han har en sort puddelhund med sig, der kom med ind i kammeret hvor han lå. ”Det var en grim skummel person,” siger krokonen til sin mand, da de var kommet i seng, ”det bæres for mig, at han vil volde os ulykke”. ”Å du med dine anelser,” siger kromanden, ”lad os nu sove.” Men ud på natten kommer den fremmede person ind af døren og løftede en økse over sit hoved. Men da han vil hugge til kromanden, rammer han egebjælken oven over. Krokonen giver sig til at skrige, og folkene kommer på benene. Da finder de kromandens lig ude på åbroen nord for gården, hans hoved var kløvet af den fremmede person, men han var forsvunden. Så var der i kroen en broder til kromanden, og han hed Kristoffer. Han blev regnet for en tokkinok, for han sagde næsten aldrig noget. Så går han ind i broderens sengekammer, og finder der på gulvet en stor messingknap. Den stikker han til sig, og så går han ind i gæstekammeret til den sorte puddel, som stod og hylede der, binder et reb om halsen på den, og uden at sige så meget som et eneste ord går han hans vej med puddelhunden i rebet. Nu rejser han så fra et marked til et andet, og alle vegne ser han sig godt om, men ingen ting siger han. Til sidst kommer han sønder op til Vorbasse, til et novembermarked og går der omkring og kikker, som han plejer. Med et bliver puddelhunden så sært urolig, den render med snuden i jorden og hyler og rykker i rebet. Kristoffer giver los og følger efter den, til den løber ind i et telt og springer op ad en mand, der sad og drak med nogle andre, og han var i en frakke med messingknapper. Kristoffer griber manden i kraven og råber: ”hjælp mig å passe på den her karl, han har myrdet min broder.” Der blev stor opstandelse, og politiet kom til. Kristoffer viser messingknappen frem, som han havde fundet, og gav forklaring på det hele. Fyren måtte gå til bekendelse. Han hed Jens Lam og var søn af en taterkvind i Dejbjerg, Ulle Abrahams var hendes navn. Han blev dømt fra livet og halshugget på en lille høj lidt norden for kirken i Engesvang. Men da han siden gik og spøgede der ved kirkehøjen, så ingen turde færdes der ved nattetider, måtte de have en præst til at mane ham ned, og der blev drevet en pæl igennem ham. Den pæl står der den dag i dag.
Sigurd J. Kristensen, Ry.

Bind 4. side 362. Stk. 909.:
Klode Mølle ligger ved Viborg- Kolding landevejen nede i en dal med lyngbakker til begge sider. Her var forhen herberg for rejsende. Omkring ved 1700 kom en rejsende og forlangte nattely, han foregav at være skærslipper, og blev der i flere dage. En dag bad han møllerens søn dreje slibestenen for sig, da han havde nogle knive, han ville have slebet. Faderen havde ikke noget imod det, men om natten overfaldt den fremmede ham og konen i deres seng med de knive, han nys havde fået slebet. Da mølleren mærkede, at det gjaldt livet, brugte han dynen som skjold mod de forfærdelige knivstik. Dog blev dynen gennemstukket flere gange. Ved konens angstskrig kom folkene op, og røveren flygtede. Mølleren sprang efter og ville gribe ham, men han nåede kun at få fat i en af hans frakkeknapper, som han rev af. Nogen tid efter blev røveren grebet og dømt fra livet. Mølleren døde nogle dage efter overfaldet af sine sår, og røveren halshuggedes på en høj i skellet mellem Klode Mølle og Engesvang.
J. Jensen, Refshale.

Udarbejdet af Freddy Boysen