Alleen ved Klodemøllegård

Alleen
ved Klodemøllegård blev plantet i 1885 af ejeren Rasmus Sørensen, der
var en meget kendt heste- og studehandler under navnet ”Rasmus
Skrædder”. Alleen er nu fældet, men stubbene står stadig tilbage, langs
med haven, ned mod kanalen.

Freddy Boysen