Foreningens Historie

Engesvang Lokalhistorisk Arkiv og Forening oprettedes på initiativ af lærer John Juhl-Eriksen der i efteråret 1982 fik arrangeret nogle møder og foredrag af lokalhistoriske ledere og bestyrelsesmedlemmer fra Ikast, Bording og Silkeborg.

Dette resulterede i, at en kreds af borgere i Engesvang valgte en bestyrelse for en lokalhistorisk Forening i Engesvang, der kom til at bestå af:

Erik Neerbæk, formand
Sigrid Nielsen, kasserer
Jette Dinesen, sekretær
Frede Mogensen og
Peter Brøndum Nielsen
på foreningens stiftende generalforsamling den 30. november 1982.

I løbet af vinteren 1982-83 fandt man lokaler i kælderen på Engesvang Skole, der skulle danne rammen for det første Lokalhistoriske Arkiv i Engesvang, John Juhl-Eriksen havde på forhånd sikret sig at Frede Bjerg Mogensen ville påtage sig arbejdet som leder af arkivet.

Engesvang Lokalhistoriske Arkiv var en realitet pr. 1. april 1983, men allerede i vinteren 1982-83 var der indkommet store mængder af lokalhistorisk materiale til arkivet.

Arkivet har desuden senere fået et lokale ved biblioteket, hvor der arbejdes flittigt med at indsamle og bearbejde lokalhistorisk materiale.

Foreningen virker som støtteforening for arkivet, og allerede i 1985 talte den over 100 medlemmer, et tal der har udviklet sig gennem alle årene, således at der i 2022 er over 200 medlemmer.