Om kirke & Menighed

Nyhed Engesvang kirkegård på Nettet
Klik her: http://www.dki-01.dk/engesvang

Engesvang Kirke
tekst: Jørgen Jørgensen, Engesvang

Engesvang kirke 2005. foto Povl Kjeld Hansen

Engesvang kirke blev opført i 1895-97 og indviet af biskop dr.phil. Clausen, Århus den 14. marts 1897. Kirken er bygget på tomten fra en tidligere kirke fra 11-1200 tallet. Den sorte død, pesten affolkede egnen og kirken forfaldt. I ca. 550 år var der ingen kirke i Engesvang, men en gruppen mennesker med lærer Aabo i spidsen tog initiativ til bygning af kirken til en pris af 18.000 kr. Byggematerialerne var desværre ikke de allerbedste, hvorfor en meget påkrævet restaurering blev gennemført fra 10. juli 1966 til 18. februar 1968. Pengene blev bevilliget efter daværende kirkeminister Bodil Koch ved selvsyn havde konstateret kirkens meget dårlige tilstand.

Kirken indvendig opført i nygotisk stil. Til venstre tavlen med de udskiftelige salmenumre der blev brugt ved gudstjenesterne. Ved siden af en tavle, hvor salmenumrene ved dåb og nadver er skrevet med kridt. Døbefonden er skjult af bænkene. Korbuen var dengang udsmykket.

Engesvang kirke efter omfattende restaurering. Kirkens gamle murværk var så dårlig, at der først blev støbt ny sokkel og derefter muret ny halvstensmur både udvendig og indvendig. Tårnet, der før havde været sekskantet, blev ændret til et firkantet tårn, og i forbindelse med våbenhuset blev der plads til toilet og dåbsværelse. Kirken var lukket fra sommeren 1966 til den 18. februar 1968, hvor den blev genindviet af biskop Højrup, Århus. Restaureringen kostede 500.000 kr.

Engesvang kirkes alterparti efter restaureringen i 1966-68.

Det nye alter er bygget af kvadre fra den første kirke i Engesvang. Disse kvadre, der var bragt til Kragelund kirke, da den gamle Engesvang kirke forfaldt, er nu kommet tilbage igen. Bag altret er rejst et kors i egetræ. Den gamle prædikestol er udskiftet med en ny, muret prædikestol med opgang fra koret. Kirkens gulv er belagt med skiffer. De gamle bænke er udskiftet med stole i lyst egetræ.

Missionshuse i Engesvang sogn

Skygge missionshus

Skygge Missionshus blev opført i 1907 på hjørnet af Karupvej og Skyggevej. Pastor Harboe, Engesvang indviede huset i 1908. Byggegrunden blev skænket af Jacob Mikkelsen, Skygge og der blev indsamlet 1.500 kr. til byggeudgifterne. Karl Ferdinand Lau udførte murerarbejdet; Michael Mærcher, Frederiksdal og Anders Nielsen, Vester Moselund udførte tømrer-, snedker- og glarmesterarbejdet; og Christen Nielsen, Bording udførte malerarbejdet. I 1933 blev huset tilskødet Indre Mission i Danmark. Missionshuset blev renoveret i 1967, men da folkene, der stod bag husets drift, blev færre og færre, blev det solgt og nedrevet i 1982.

Julianehede missionshus

Med baggrund i ønsket om at få et missionshus, blev der den 16. marts 1900 nedsat et byggeudvalg bestående af Søren Chr. Dahl (formand), Michael Pedersen, Morten Pedersen, Kresten Abildtrup, Mads Chr. Dahl, Niels Kr. Andersen og Peter Jensen. Opførelsen af missionshuset kostede 400-500 kr., og den økonomiske baggrund blev skabt ved at ca. 45 personer stillede godt 2000 tdr. land til rådighed for jagt i 5 år. Dette tilbud blev annonceret i Dansk Jagttidende for en samlet pris af 150 kr. Missionshuset, der fik navnet Sardes, blev indviet 17. november 1901.

Søndag den 17. nov. 1901 indviedes Julianehede Missionshus af provst Blume, Tikøb. Huset fik navnet Sardes. På væggen ved prædikestolen blev malet skriftordet: Bliv vågen og styrk det øvrige som vil dø. I 1904 valgtes Christen Pedersen, Chr. Ole Christiansen og Peder Jensen fra Neder Julianehede til bestyrelse for huset, der var tilskødet Indre Mission i Danmark. I årenes løb er huset blevet restaureret flere gange og har fået nyt tag, nyt gulv, varmeanlæg m.v. I 2001 flyttede søndagsskolen til Menighedshuset i Engesvang og dermed forsvandt grundlaget for husets fortsatte drift. Missionshuset blev nedlagt og solgt et halvt år før der kunne have været afholdt 100 års jubilæum.

Menighedshust Ansgar

Ansgar i Engesvang 1966

I kirkelige kredse i Engesvang havde det i flere år været et stort ønske, at kunne samles i eget hus, hvor man ellers var henvist til lokalerne på afholdshotellet ”Stjernen”, derfor tig daværende præst, Pastor Chr. Laumann initiativ til den 18. juni 1945 at samle nogle mænd der alle havde nær tilknytning til menighedslivet i Engesvang.

Der opfordredes til at man i de forskellige samfundskredse valgte et medlem der skulle indgå i et byggeudvalg, og senere virke som husets bestyrelse. Da udvalget i sommerens løb var på plads, enedes man om at starte en sogneindsamling, med henblik på opførelse af et menighedshus.

Indsamlingen indbragte 15.500 kr. Der kunne dog ikke, grundet mangel på byggemateriale efter krigen, opnås byggetilladelse på daværende tidspunkt. Trods ansøgninger flere gange i årenes løb, lykkedes det først i 1964 med baggrund i en hårdt tiltrængt restaurering af Engesvang Kirke, og den 23. marts 1966 kunne huset indvies ved daværende formand for IM i Danmark Kr. Friis, Farsø. Beløbet på byggekontoen var i årenes løb vokset til 100.000 kr. opførelsen kostede 115.000 + inventar på ca. 25.000 kr. der blev skaffet ved en særlig indsamling.

Efter sommeren 1966 blev kirken lukket og det nye Menighedshus fungerede herefter i ca. 1½ år som kirke.

Ansgar i Engesvang 1987

Nyhed !
Link til de gamle kirkebøger fra Engesvang sogn 1896 – 1950

http://hammerum-herred.dk

Eksempel fra hjemmesiden i lille format.
Den tidligere Engesvang kirke og den nuværende kirkes indvielse er beskrevet i: Lærer R. S. Jûûl´s erindringer 1878-1913 + Lærer R. S. Jûûl´s erindringer