Medlemskab

Med et medlemsskab støtter du foreningen samtidig med, at du får rabat eller gratis adgang til foreningens arrangementer.

Helårligt kontingent for 2020:

Personligt kr. 30,00

Familie kr. 50,00

Du kan blive medlem ved at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne personligt, pr. mail eller på telefon. Du kan også oprette medlemsskab ved et besøg på arkivet i
åbningstiden.