Mejeristens dagbøger 2004

Et af delprojekterne i egnsspillet ”Korsveje” har været dagbøger fra nutiden. Den tidligere mejerist i Engesvang Gunnar Jensen har været ihærdig med dagbogsskriverierne medens projektet har stået på, og han tegner et godt billede af hvordan en pensionisttilværelse kan forme sig. Men det bliver også et vigtigt billede af, hvad der rør sig i lokalsamfundet Engesvang.
Lokalhistorisk forening har på opfordring fra styregruppen bag ”Korsveje” valgt at videreføre Gunner Jensens dagbøger under rubrikken Aktiviteter.

En dag traf jeg Lene Pedersen ved biblioteket.
Lene orienterede mig om projektet »Bøllingsø – Korsveje«, spurgte mig, om jeg havde lyst til at deltage med at skrive dagbog.
Mit svar var måske lidt for hurtigt »ja«.
Mere orientering fik jeg i et brev fra Lene og et par dage senere et besøg, hvor vi fik en god snak om, hvad dagbogsskriveriet, går ud på – så, nu er jeg altså med i skriveriet.

Jeg indrømmer gerne, at jeg er født i 1916 og opvokset på Sjælland. Min kone, Karen, er vestjyde – det har indirekte bevirket, at vi nu har været bosat i Engesvang i 55 år, heraf 40 år på mejeriet.

I 1948 var vi flyttet til Ask ved Solbjerg, hvor vi begge arbejdede på mejeriet.
En dag så vi en annonce med »mejeri til salg«.
Vi skulle nu finde ud af, hvor Engesvang fandtes på landkortet. (Ingesvang, stod der på mit gamle kort.)
Min selvstændighedstrang fik ny næring. Vi blev enige om en tur til Engesvang for at se mejeriet – med tog fra Solbjerg til Engesvang Station.
Fra jernbanen så Engesvang ikke indbydende ud.
Mange primitive tørveskure og simple tørvearbejderboliger talte sit tydelige sprog om en egn med omfattende tørveindustri.
På vej fra stationen til mejeriet passerede vi købmand Kyed´s ejendom. Fra vejen blev vi opmærksomme på 4 – 5 døre på rad, alle udstyret med et hjerte – hvad mon dette skulle betyde?? – Forklaringen fik vi senere. Ejendommen fungerede både som købmandsbutik og udlejningsejendom.

På mejeriet blev vi godt modtaget af Jenny og Carl Johan Jensen, som gav udtryk for, at de gerne ville sælge mejeriet til os.
Nøje overvejelser og flere kontakter til sælger blev det til, før vi bestemte os for købet.
En aften var mejeriets mælkeleverandører indbudt til møde på mejeriet sammen med os. Vi skulle »ses an«.
Jeg husker ikke så meget fra aftenen, men dog nogle kommentarer:
· De ser da ikke helt tovlige ud
· Man skal ikke skue hunden på hårene. Jeg havde en gang en hund. Den så meget tillidsfuld ud, men den bed naboens høns ihjel
· Vi kan da levere mælk til Bording Mejeri, hvis vi ikke bliver tilfreds
(Om det er ordret citeret, vil jeg ikke stå inde for).
14. januar 1949 fik jeg status som mejeriejer.

Lørdag eftermiddag, den 14. febr. 2004, hørte jeg radio – P4 – et foredrag om Blicher og Karen Blixen. Solens skarpe stråler mindede mig om, at jeg måtte ud en tur på cyklen. Hvor meget vand, der nu var i Bøllingsø? Allerede da jeg var i Moselund, var der mere end almindelig trafik på vejen på en lørdag eftermiddag.
På Bøllingsøgårdsvej mod mosen var der tæt trafik. Fodgængere med hunde i snor, folk med barnevogne, folk på hest, cykel og i bil – og snakken gik: om det fine vejr, hvornår ville vandet står over vejen og om, hvordan hele området vil komme til at se ud, når projektet er fuldført.
Vandet stiger nu langsom dag for dag.
Min tur gik videre til Kragelund. En tur rundt i byen overbeviste mig om, at byen er i vækst. Mange nye boliger, er opført de seneste år og gør de fordomme til skamme, der for nogle år siden forudså Kragelund i stagnation og Kragelund Skole en kort levetid.
Min cykeltur fortsatte til Klosterlund, hvor jeg var en tur inde og se dyrene. Gæs og ænder »snakkede«, som ville de have mad. Hesten Aksel, det store godmodige dyr, kom hen til hegnet for at blive talt med og kløet på panden. Fårene fór forvildede hen over engen, for der var kommet et par to-benede over hegnet.
Arkæologiske udgravninger ved Kragelundvej er stillet i bero ind til videre grundet pengemangel, har jeg ladet mig fortælle.
Hjemme med god appetit til aftensmaden!!

18. februar – Blindejens´ hus helt fjernet. Et stort læs brugt tømmer fra en lastbil blev med en stor kran svinget over hækken til den tomme byggeplads. Vildrik informerede mig om, at der skal opføres et træhus her. –
»Bestefars skæg« er navnet på den kage, jeg bagte. Den blev lidt sort i skægget, men med glasur over, blev den ikke så ringe endda.
Søndag var Dybdalsparkens støtteforening indbyder til hyggeeftermiddag med sang, oplæsning og kaffebord. Karen og jeg deltog i hyggen.
Vores datter har foræret mig sin forældede computer. Tiden vil vise, om jeg lærer at bruge den. Kommunen har stillet det lille hus på Dybdalsvej til rådighed for pensionistforeningens datastue. Vi håber, det bliver til gavn og glæde for foreningens medlemmer.
Var en dag på Landboforeningens museum i Silkeborg. Kustoden forærede mig en gammel gerber-centrifuge. Jeg bragte den til museet på Klosterlund, hvor vi skal forsøge at lave fedtbestemmelse i mælk – fåremælk.

25. februar.
Hver onsdag kl. 9.30 er Karen og jeg i Frisenborgparken i Ikast til gymnastik-bevægelse. Da vi kom derover i dag, blev det meddelt, at damen, som skulle lede holdet, var sygemeldt. Jeg blev bedt om at overtage holdet. Jeg var ikke så vanskelig at overtale til den opgave. Jeg har prøvet den flere gange i mangel af nogen bedre!
Kl. 10 er Karen deltager i et sangkor på Centret, medens jeg er en tur i svømmehallen ind til kl. 12. Vi spiser i Frisenborgparken, før vi kører hjem.
Vejret i dag var fint med solskin, da vi kørte fra Ikast, men da vi kom til Skygge, kom vi ind i en kraftig snebyge med meget glat føre. Det lykkedes ikke at få bilen drejet ad Klosterlundvej, så den fik lov til at fortsætte til næste afkørsel. Vi kom godt hjem med forsigtig kørsel.
Om aftenen var jeg til foredrag på Dybdalsparken. Arkivleder Fredy Bøjsen fortalte om Bøllingsø-projektet, især om områdets forhistorie. Formanden for Lokalhistorisk Forening havde forberedt et foredrag om Husmandsbevægelsen i Engesvang. Det blev desværre ikke til noget på grund af Sigrid Nielsens sygdom. Det bliver måske en anden gang. Der arbejdes rigtig godt i Lokalhistorisk forening. Dels på grund af en dygtig arkivleder og ikke mindst en aktiv foreningsbestyrelse.

Vi er nu i marts måned – kaldes første forårsmåned. Bonden har fået ploven i jorden. En enkelt mark i Skygge forekommer mig tilsået. Enkelte sneklatter ses hist og her, men den får solen snart has på.
Der er observeret vand på Mars. En konstatering, som videnskaben er overordentlig optaget af. Vi andre kan så spekulere på, om vi er kommet fra Mars, eller vi skal lade storken løbe af med sejren. Nu har storken gjort sit indtog i Bøllingsø, siges det. Hvad det så vil indebære – vi må jo vente og se. Måske er det svaner og ikke storke, som er set, men storkene skal nok komme. Jeg har foreslået Gitte og Per, at de inviterer storken til at bygge rede på mejeriskorstenen.
Jeg har bestemt mig for, at jeg ikke vil have mit hår farvet – ikke så længe det endnu sidder på mit hoved. Hvert år bliver 250 danskere behandlet for skader på grund af hårfarvning, og i England døde en 38-årig kvinde mindre end en time efter at have farvet hår. Derfor vil jeg opfordre andre til at tage samme standpunkt som jeg vedrørende hårfarvning.
Vaccinationer har fanden skabt – påstås. Vacciner kan bidrage til, at nye og farlige uforudsigelige vira opstår. Måske dødelige virustrusler, læser jeg i dagens avis.

11/3 – 04
Thermometret viser 5° C her ved middagstid, men vinden er kold. Jeg har været i Hesselhus for at lukke op for varmen i et sommerhus. Et par venner, vi har i Herning, vil ud i deres sommerhus et par dage. Så er det jo rart, at huset er opvarmet, så det har vi en aftale om, at jeg hjælper dem med det. Samtidig med at jeg kom hjem, kom et par damer fra Jehovas Vidner. De ville gerne overrække mig et par blade. Det fik de så lov til.
Karen er i strikkeklub på Dybdalsparken – Mother Theresa Klub. Hver torsdag mødes hun der med andre damer fra byen. De dage er det mig, der står for middagsmaden. Det kan let blive til risengrød, men i dag finder jeg på noget andet.
Det er generalforsmlingernes tid. I dag er det Brugerrådet for Dybdalsparken. Generalforsamlingen afvikles i stilfærdighed. 2 nyvalg til bestyrelsen. Formanden gennem mange år, Grethe Elkjær, ønskede ikke at fortsætte. Hun fik overrakt en flot blomsterbuket som tak for god indsats på formandsposten.

13/3 – 04
Gymnastikopvisning i Bording. Stor opbakning fra såvel gymnaster som fra tilskuere. Stor aldersspredning blandt de optrædende gynaster og folkedansere. Jeg var med som deltager på seniorholdet. Det var morsomt at se så mange børnehold, børn fra 2 års alderen og opefter. Desværre kunne jeg ikke se opvisningen til ende, da jeg sammen med Karen og Solveig skulle til familiesammenkomst i Vemb. Det er på Karens hjemegn, hvor vi var sammen med hendes familie. Den er altid fornøjelig at være i selskab med.
På hjemvejen blev vi kl. 24 stoppet af en politibetjent i Holstebro. Han ville se kørekort og ønskede os derefter fortsat god tur. Det er som regel Solveig, der er chauffør, når vi kører sammen. Det er hun mest tryg ved.
På vej til Vemb observerede vi en flok svaner. Vi undrede os over, hvad de ville der på en bar mark. Det fik vi en forklaring på, da vi kom i snak med landmænd. Svanerne kommer på marker, hvor der har været avlet kartofler. De spiser de efterladte bløde kartofler. I øvrigt er svanerne hårde ved markerne med vintersæd, som nu er grønne.

16/3 – 04
Vi var til 75 års fødselsdag hos en god bekendt i Bording. Arrangementet var i Bording Hallens Cafeteria. Vi var sammen med mange mennesker fra Bording og omegn. En hyggelig fest. Vejret er mildt, 10 ° C, men fugtigt.
Vore 3 høns nyder at være ude på græsplænen og plukke græs – de har også kvitteret med 3 æg!
Fraudt Junge var det sidste overlevende vidne fra Hitlers nærmeste kreds af medarbejdere. Umiddelbar efter krigens afslutning nedskrev hun sine oplevelser med Hitler, som hun var sekretær for fra 1942 til hans død. Fraudt Junge skrev Hitlers taler og breve. Disse oplevelser er udgivet i bogform. – »Til den bitre ende«, en gribende beretning, hvor der også fortælles om Fraudt Junges barndom, ungdom og hendes liv efter krigen. Jeg har læst bogen, som jeg lånte på biblioteket.

18/3 – 04
Cyklede en tur til Klosterlund. Der var besøg af børn og personale fra en institution i Herning. Jeg har indtryk af, at de fik en god oplevelse med hjem.
På hjemvejen observerede jeg en….var det en rummand???, der kravlede op over skrænten? – Nå, det var John Juhl Eriksen, der var kamufleret – vel sagtens for at bierne, som han arbejdede med, ikke skulle genkende ham!
Inden jeg nåede hjem, fik jeg lige en kop te hos Solveig.

Der en mere mellem Himmel og Jord – det er Jesper Løhde Jensen ikke i tvivl om. Jesper har rejst meget i Verden – uden at få kolde fødder, men han har varme hænder, har hans kæreste gjort opmærksom på. Med dem har han lært at hjælpe andre. Jesper er buddhist. Det handler om at komme på jorden igen. Det gør man som buddhist. Jesper tror på reinkarnation, er ikke i tvivl om, at han selv vender tilbage, når han engang dør. – Hvis man i Engesvang møder en mand med hestehale (dem er der ikke så mange af i byen) så kan det være Jesper Løhde Jensen, som bor i en Andelsbolig på Birkevej. Han er healer og behandler mange mennesker som lider på grund af forskellige skavanker. Behandler også heste og hunde. Virkningen udebliver ikke, når Jesper har haft sine hænder på, siger han. Han går heller ikke af vejen for at jage spøgelser ud af folks huse.

Ved Moselundgård og jernbanen hvor Hans Jacob Pedersen bor – uden ledvogtereksamen, kan der være fare på færde. Mange sø-gæster, som passerer jernbanen og tæt forbi Hans Jacobs hus, er for ham et irritationsmoment. Han hæger om sit pæne hus og sin pæne have.

Undulatklubben i Engesvang er 32 år. »Undulaterne« – de strikker, snakker og drikker kaffe (rækkefølgen står jeg ikke inde for). Da klubben startede, gik undulatungerne i hjemmestrikkede trøjer og sokker, og undulaterne strikkede så pindene glødede – kan være, der indimellem blev brændt hul i sokkerne!! Så var det, at to af de »gamle« – altså dem, der var med i kubben helt fra begyndelsen – stoppede, så ungerne ikke skulle gå med hullede sokker. Ikke alle kvinder har strikkepinde med. Pindene må gå på omgang, og det er ikke noget problem, for strikkepindene er forsynet med omgangstæller, kan jeg læse i Ikast Avis. – Og mændene, de ryger ud. Værtindens mand bliver selvfølgelig lagt i seng og skal sove trods kvindesnak og fuglekvidder.

23/3 – 04
Generalforsamlinger, ja der er så mange af slagsen, at det ikke er muligt at deltage i dem alle. Der var tre i aften.
I Engesvang Hallen drejede debatten sig især om Engesvang Idræts- og naturpark. Der er stor optimisme med hensyn til realisering af omtalte projekt.
Museumsforeningen Klosterlund: 1 bestyrelsesmedlem blev udskiftet.
Dybdalparkens beboer- og pårørenderåd: Der var positiv interesse for oprettelse af et korps af pensionister, som har overskud til og lyst til at være behjælpelig i situationer, hvor der opstår et behov, og det sociale system ikke kan benyttes. Et emne, der bliver arbejdet videre med.
Ved generalforsamlingen i Engesvang Vandværk blev der serveret øl og smørebrød – hele bestyrelsen blev genvalgt!
I Ikast traf jeg vores forhenværende kromand, Johs. Nyholm. Vi fik en hyggelig snak. Johs. Nyholm gav udtryk for, at han var glad for ikke at være kromand mere. Det var han blevet træt af. Jeg kunne da fortælle ham, at vi savner ham og Kroen i Engesvang. Johs. Nyholm var sikker på, at der ikke kommer flere kromænd til Engesvang.

Lars Larsen (Dyne-Larsen) har 25 års jubilæum – godt gået, Lars. Tak for en interessant bog om dit brogede livsforløb. Bogen, som er udsendt til samtlige danske husstande, vil sikkert blive læst med stor interesse i mange hjem.
Jeg har været hos lægen. Det årlige eftersyn for at jeg endnu et år på lovlig vis må være styrmand i en bil. Lægen havde kun positive kommentarer til mit helbred, syn m.m. Det er jeg glad for. – I næste måned et det bilen, der står for tur – indkaldt til syn. Den kan klare sig med hvert andet år!!! Jeg håber selvfølgelig, at også dette syn får et positivt udfald.

Storken er kommet til Ribe, landet 30. marts kl. 9.31 i reden på Ribe Rådhus. Jeg mindes 1. maj 1942, hvor jeg kom til Ribe som ferieafløser på mejeriet Riberhus. Den 3. maj indtog et storkepar en bolig på samme plan, som jeg havde værelse. Kun Ribe Å adskilte de to bygninger. Fra mit vindue havde jeg direkte udsyn til storkereden. Jeg havde megen fornøjelse af naboskabet – der blev udruget to unger.

»Nutidens kvinder«. Sådan kaldes kvindemessen, som i weekenden afvikledes i Silkeborg Hallerne, hvor mere end 100 udstillere falbød deres produkter.
Helseafdelingen udgjorde en betydelig del af udstillingen. Der var f.eks. Mirakel Per, der kunne gøre uheldbredelige mennesker smertefrie. Vægtvogterne var klar med gode råd. Healere kunne løse op for diverse problemer, og en omgang healing var ganske gratis. Kaj’s pølser manglede ikke på messen. De kunne fås i længder på 1,5 m – dog ikke gratis – 2 kr pr. cm, men med længderabat. Tina Rasmussens pølser gik på messen til halv pris – 250 kr – ingen længderabat! Messen var i overvejende grad besøgt af kvinder – mænd kunne findes – enkelte fra Engesvang.

Broderimessen på Åboesvej var i påsken åben fra 10 – 17. Indehaveren, Birthe Larsen, havde lagt meget arbejde i at lave en fin og inspirerende udstilling, og det lykkedes særdeles godt. Da Åboesvej er en lukket vej, var der vist ikke det store rykind af strøgkunder i Birthes butik.
Var det ikke en ide at lave vejen til »strøggade« med flere butikker og virksomheder ? Der er mange ressourcer, der kan kaldes frem her i det »Gamle Engesvang«.
F.eks.i :
Nr. 1 Taxa
Nr.3 Tømrermester og privat børnehave
Nr.5 Slagter
Nr.9 Rideskole og bagerbutik
Nr. 13 Kunsthåndværker
Nr. 15 Mejeri, fisk og mad
Nr.19 Hønseri
Nr.26 Købmandshandel
Nr.31 Vognmand
Nr.35 Malermester
Nr.39 Friskole og hundeopdræt
Nr.28 Natteravn
Nr.30 Mekaniker

Et par bondegårde kan også komme i drift.
En mulighed var også en overdækket »gågade«, for det er tit regnvejr her.

8/4 – 04 (Skærtorsdag)
Jeg var på Servicecentret Dybdalsparken for at hilse på beboerne der, og ønske dem god påske. Beboerne, som ikke har familie, har god tid på helligdage og i weekender. Der er ikke meget personale på disse dage. Derfor er aktivitetsniveauet ikke så højt. Jeg er tit en tur derhenne og får en snak med forskellige. Jeg føler mig velkommen.

Fredag havde vi besøg af vores barnebarn, Jakob 24 år, som studerer på Arkitektskolen i Århus. Jakob og Solveig kom til morgenkaffe. Vi havde en dejlig formiddag sammen.
Senere på dagen havde vi besøg af vores gode venner, Gerda og Karlin, samt Karen fra Bording. Vores venskab med Gerda og Karlin startede i tresserne, da de bestyrede »Kaptajnsgården«, som ejedes af Hedeselskabet. I 1972 nedbrændte bestyrerboligen ved gården totalt. Alt inventar og personlige ejendele blev flammernes bytte. Familien, mor ,far og børnene Anna og Gunnar , reddede sig ud i nattøj. De var blevet vækket af deres trofaste hund. Herefter valgte Hedeselskabet at stoppe landbrugsdriften på gården, og i den forbindelse blev Karlin arbejdsløs. Han blev dog kort tid efter ansat som forvalter på Statens Forsøgsgård i St. Jyndevad i Sønderjylland. Da Karlin blev »efterlønner«, flyttede han og Gerda til Herning, hvor Gunnar er etableret med sin reklamefotovirksomhed.
I 1972 var Gunnar i gang med sin konfirmationsforberedelse og havde ½ år tilbage i Engesvang Skole. Nu var det mest praktisk, og et ønske fra familien, at Gunnar blev konfirmeret i Engesvang og gjorde sit skoleforløb færdigt her. Derfor ordnedes det således, at Gunnar boede hos os på mejeriet i det halve år. Det havde vi megen fornøjelse af.

På min cykeltur – Klosterlund, Klode Mølle – traf jeg på museet en familie, som jeg kunne orientere lidt om stedet og egnen. Et par i bil ville gerne vide, hvor de kunne finde Bøllingsø, som de havde hørt så meget om. En vandringsmand, en englænder, ville gerne til Knudstrup Kro. Han trængte til hvile og natlogi. I Klode Mølle var Inge-Lise Lawaetz på tur med sin store hund, et trækdyr, som Inge-Lise kun med møje og besvær kunne fastholde i snoren. Vi fik en snak om bl.a. det forestående egnsspil. – Det tidligere Klode Mølle mejeri er ikke kendelig mere. Det er en skam, at mejeriet har mistet sit særpræg.

15/4 -04
Til generalforsamling i Silkeborg vedr. Pensionistforeningen i Århus Amtskreds. Jeg mødte ikke op med en forventning om at blive valgt som medlem af bestyrelsen. Sådanne tillidsposter har jeg for længst frabedt mig. Da jeg var 80 år, havde jeg ønske om at blive valgt som 3. revisorsuppleant i pensionistforeningen. Det kunne ifølge foreningens vedtægter ikke lade sig gøre på grund af aldersgrænse. – Jeg blev valgt til stemmetæller uden at protestere, men der blev ikke brug for tælling.
I dag har jeg også været til pressemøde på vandværket i Klode Mølle. Jeg var inviteret af et medlem af styregruppen for »Bøllingsø Korsveje«. Jeg cyklede derned. Jeg nyder at cykle på den dejlige cykelsti mellem Engesvang og Klode Mølle. Med den voldsomme trafik der er på hovedvej 13, ville jeg være meget utryg ved at cykle på den. På turen bemærkede jeg det hensynsløse griseri i vejkanten, øldåser, papir, plast m.v. Jeg så også en pæn gammel træ-cigarkasse. Den tog jeg med mig. Disse var ikke så sjældne i min barndom, og de kunne bruges til mange ting, både til leg og nytte.
Jeg var glad for at være med til pressemødet i Klode Mølle, hvor vi bl.a. så et par af aktørerne til egnsspillet og fik en god orientering om de forventninger, der er at se frem til – 19.maj 2006.
Fra vores vindue så jeg i aften Falck køre forbi med to biler på ladet. Hvad mon der var sket? – Jeg måtte ud og se, hvor den kørte hen. Det måtte da være i nabolaget, men så er det jo, at vi bor på en lukket vej – falckbilen drejede ved mejeriet og kom tilbage igen. Det beroligede os, at ingen i vores nabolag havde været impliceret i biluheld.
I dag har der været fødselsdag i vores lille familie – 3 på samme dag, vores datter Solveig, hendes datter Marianne og hendes kæreste Martin. På Bone’s i Århus spiser fødselarer gratis. Dette benyttede de sig af sammen med Jakob.

På grund af flere sygdomstilfælde hos personer, som havde fået mælk fra Thise Mejeri, blev dette mejeri mistænkt for at være smittekilden. Omfattende undersøgelser blev iværksat, såvel på mejeriet, som hos dets leverandører. Der blev ikke fundet tegn på bakterier, som kunne være årsag til sygdomstilfældene. Mejeriet er frikendt og fungerer på normal vis igen, men mistanken påførte mejeriet en stor økonomisk belastning. Fødevareministeriet overvejer, om der skal ydes erstatning til mejeriet.

19/4 – 04
Lidt pølsesnak.- Røde pølser og sandwiches får sund konkurrence. Landbrugsrådet og fødevaremyndighederne har præsenteret det første produkt i en serie af sund hurtigmad. Produkterne hedder »Grøn menu – sund mad på farten«, som i første omgang sælges i DSB-kiosker, side om side med hotdogs og anden fastfood.
I forbindelse med Ikast Kommunes forebyggende hjemmebesøg, har vi i dag haft besøg af sygeplejerske Bente Poulsen. Vi fik en god snak og Bente målte vores blodtryk, som var ok. – Da Bente kom ind ad døren, kunne jeg straks stille hende over for et problem, jeg havde brug for hjælp til at få løst- jeg kunne ikke huske, hvor jeg havde lagt mine briller! Ja, vi kan heldigvis endnu glæde os over, at problemerne ikke har større dimension.

Stavgang – tidens store mode-dille.
Fordele og virkninger ved stavgang i forhold til alm. gang:
Giver 40% højere fedtforbrænding og 20% højere konditionseffekt.
Styrker knogler og muskler i arme og ben samt bryst-, skulder- og rygmuskulatur.
Opløser muskelspændinger i skulder og nakke.
Forbedrer iltoptagelsen.
Jeg tænker på, at det må jeg vist prøve med alle de fordele, der bydes på.

Har i dag lagt kartofler i haven. De var lidt forspirede. Vi glæder os til de nye kartofler. Urtefrøene er også i jorden.

Vi har overværet The Sound of Music i Herning. God oplevelse såvel musikalsk som historisk. Et par dage efter så vi forestillingen på video. Det gav endnu bedre forståelse og helhedsindtryk.

20/4 – 04
Bøgen er sprunget ud over alt i Danmark, blev der i aften meddelt i TV. I vores bøgehæk er der endnu kun visne blade. Vi ser gerne, de snart bliver udskiftet med grønne blade.

24/4 – 04
At finde vand på Mars er muligt. Derimod synes det at være umuligt at finde et brud på vandledningsnettet fra Varmeværket i Engesvang, trods ihærdige forsøg i ugevis.
Jeg var en tur på cykel til Hesselhus for at aflægge et lille besøg hos vores venner, som var i deres sommerhus. Var først en lille tur omkring kanten af den kommende sø. Så var det, jeg tænkte, at hvis nu vandet, som stadig fosser ud fra Varmeværket kunne ledes til Bøllingsø, ville etableringsprocessen fremmes. – Ud på vejen igen ad »Femøresvejen«. Jeg stoppede op for en forbikørende bil, stod af cyklen på rabatten, fik overbalance og rullede ned ad skrænten til det lavere terræn. I bakspejlet må det have set drabeligt ud. Bilisten observerede episoden og standsede for at se, hvor jeg blev af. En venlig dame kom løbende og tilbød mig hjælp, hvis det var påkrævet. Det var det heldigvis ikke. Jeg takkede og tænkte: »Hvor blywer der dog gjort møj for wos gamle«.
Jeg fik aflagt mit besøg hos Ingrid og Jens i Hesselhus og kom godt hjem.
Telefonen ringede. Hanne Wagner var i gang med at forberede et træf med tidligere skolekammerater og manglede en adresse, som jeg kunne hjælpe hende med.
Telefonen ringede igen. Denne gang var det Ingrid fra sommerhuset, som skulle med tog hjem til Herning. Hun havde ringet til Deuleran for at få en taxa til stationen. Dette kunne desværre ikke lade sig gøre før efter kl. 24. Så kunne jeg hjælpe hende med kørsel til Engesvang Station.
Jeg har hørt, at mennesker har en døgnrytme, der gør, at kroppen er på toppen sidst på eftermiddagen. Det betyder, at musklerne på dette tidspunkt er parate til at yde det maksimale. Legemstemparaturen er lidt højere på dette tidspunkt, hvilket gør musklerne mere bøjelige og føjelige. Herved mindskes risikoen for skader. – At det holder stik, fik jeg bekræftet på min cykeltur i eftermiddag!!!

27./4.-04
Så kom regeringens udspil vedrørende det nye kommunale danmarkskort, I Ikast byråd var der forskellige kommentarer til oplægget. Men Karin Jørgensen er ked af det, fordi hun så har udsigt til et ekstra år i byrådet. Karin har bestemt sig for et navigationskursus når hun efter sin plan i 2005 var færdig med byrådsarbejde. Kære Karin vær ikke så ked af det. Du kan vist roligt se frem til et ekstra år som byrådsmedlem og være behjælpelig for de nye kommunalpolitikere. Du får nok dit navigationskursus før du kan komme til at sejle i Bøllingsø.
Højskoleeftermiddage i præstegården, oplysning på folkelig og kirkelig grundlag, afholdes sidste fredag kl. 14,30 i hver måned. Der er adgang for alle som har lyst til at være med, og det er vi en del, som er. Vores præst Anne Røndal Kjeldsen, som står for arrangementerne, er rigtig god til at skaffe gode foredragsholdere til disse møder.
9. maj kan Anne Kjeldsen fejre sin 40 års fødselsdag. Hun har inviteret alle, som har lyst til eftermiddagskaffe i præstegården. Det vil sikkert blive hyggeligt at være med.
Det forlyder, at man i løbet af sommeren i Rema 1000 kan købe antirynkecreme. Så tænker jeg om man i pengeinstitutterne, ved brug af cremen, kan låne penge på sit »glatte ansigt ?«
For mange år siden, da der ikke fandtes antirynkecreme, måtte jeg skaffe 2 gode kautionister for et lån i banken på 5000 kr.
Hvert år foranlediger organisationen »Plant et træ« at der forskellige steder i landet plantes 30.000 træer. Formålet er, at der plantes et nyt træ – eller flere – for hvert træ som fældes. Ideen er at udbrede kendskabet til Danmarks natur og trærigdomme, siger Grethe Bundgård, som er formand for Ikast komiteen »Plant et træ«. I øvrigt er kronprins Frederik protektor for foreningen.
Tirsdag den 4. maj drager 4 ikastborgere til Sønderjylland for at plante træer. Det samme gør repræsentanter for landets øvrige kommuner, som er opfordret til at medbringe jord fra deres lokalområde. Kvartetten fra Ikast har valgt at medbringe en sæk jord fra Hørbylunde bakker, hvor digterpræsten Kaj Munk i 1944 blev myrdet af tyskerne. Jorden fra Hørbylunde vil blive blandet med jord fra alle egne i Danmark. Træerne i Sønderjylland vil blive plantet langs »Kongens Alle«, en historisk 2 km strækning mellem Christiansfeld og Taps. Det var den strækning kong Christian den tiende red igennem, da han den 10.juli 1920 markerede at Nordslesvig var kommet hjem til Danmark. Den nyplantede »Kongens Alle« er en historisk bryllupsgave til kronprinseparret.

St. Bededagsaften. I kirken overværede vi en fantastisk fin koncert, udført af Fortunakoret fra Silkeborg. Dirigent: Frod Lovmand. Efterfølgende kaffe med varme hveder i præstegården som vi var indbudt til af menighedsrådet.

12.05.04.
Ikast Badeland havde i dag besøg af 30 7.klasseelever + 2 lærere. De cyklede til Ikast og retur fra Engesvang skole. De boltrede sig lystigt i det våde element.
Jeg var i eftermiddag til periodisk syn med bilen. Den blev godkendt uden problemer.
Brintbilen, som var stillet i udsigt til at gå i produktion inden for en overskuelig fremtid synes nu at være udskudt til en uoverskuelig fremtid, grundet på regeringens nedskæring af tilskud til vedvarende energi. »Trivselspartiet«, 500 medlemmer. »Minoritetspartiet« er stemmeberettiget til næste folketingsvalg. Jeg har i TV overværet deres landsmøde. Jeg må nok sige, at det var positive udtalelser der, udfra partiets valgprogram fremsattes. – De får ikke min stemme – Frihed til forskellighed ? Jo da.
Naturvejleder Anne Marie Steffensen fortæller i radio P.1 om bukkenblade som et fortrinligt lægemiddel mod mange forskellige sygdomme. Bukkenurten trives især godt ved søbredder. Et ekstra plus at se frem til ved kommende Bøllingsø-bred. »Menyanthes« – er det latinske navn for planten.
Engesvang friluftsbad er renoveret. Indvendig beklædt med svær plastdug. Gentagne plastmalinger har vist sig ikke at være holdbare.
Solvarmeanlægget er fjernet. Det har ikke fungeret de sidste 2 år. En petanquebane er etableret på stedet, hvor solvarmeanlægget var.
Søndag kl. 11 fik jeg min første svømmetur i denne sæson, ½ time alene i bassinet. Vandet var 27*.
Op ad dagen mødte flere badegæster.

14.05.04
Kongeligt bryllup blev fejret – ingen tvivl om det. På Dybdalsparken var der også gjort en god indsats for at markere dagen på festlig vis. Jeg var med til kaffebord med bryllupskage. Der var opsat storskærm i cafeteriet så alle kunne følge dagens begivenheder fra kaffebordene.

19.05.04.
En proffessionel velanskreven operaanmelder kunne nok finde sin kritiske pegefinger at sætte på operakoncerten »Operaen rundt på 80 minutter«, som onsdag aften afvikledes på vandet i Ikast svømmecenter. Men nu var det en skriveka’l (Sten Hebsgård) fra Ikast Avis, der sammen med 449 andre nød en aften med skøn musikalsk harmoni – udført af Ringkøbing symfoniorkester.
Da vi onsdagssvømmere mødte op i centret kl. 10 var svømmebassinet tildækket. Jeg tænkte, at det måske var en husbåd, som er ved at blive populær i husbyggeriet. Men det var altså scenen til omtalte arrangement. Hvor mange husbåde kan der mon blive plads til i Bøllingsø ? bliver der måske rift om pladserne om »husplads« så man skal være på mærkerne, hvis man vil sikre sig en plads-byggegrund i søen ?

23.05.04
Søndag. Alene mand i friluftsbadet kl. 11. – 2 andre mødte op , da jeg var færdig. Eftermiddag – en tur på cykel omkring det, som bliver Bøllingsø. Vandet ved Moselund var steget betydelig siden jeg så det sidst. Var en tur inde på campingpladsen ved Klosterlund. Et par mere, fra Ikast, som kom forbi, fik jeg en snak med. Pladsens chef ville også have en snak med. Det var ok.
Der faldt lidt regn i går. I dag blæst og sol.

30.05.04
Pinsedag
Karen og jeg var i kirke kl. 10. Efter gudstjeneste var der opstillet kaffebord uden for kirken, hvor vi kunne hygge os med kaffe og småkager. Det var vi mange, som benyttede os af.
Der har verseret en sag vedrørende musikafgifter. »Koda« krævede afgift for den musik, som anvende til træning i gymnastikforeninger og lignende fritidsaktiviteter. Dette indebar, at instruktører skulle indberette antallet af deltagere, og hvilken musik der blev spillet i gymnastiklokalerne. En indberetningspligt, som enhver gymnastikinstruktør synes at være urimelig. Det var imidlertid ikke den konklusion Østre Landsret kom til, den gav »Koda« medhold. Derimod blev denne afgørelse omstødt af Højesteret. En sejr for danske gymnastik- og idrætsforeninger, som havde anlagt sagen.
Gåsebiller invaderer græsplænen i disse dage.

02.06.04
Rygestop – et godt diskussionsemne i tiden. Forbud – det har en uhyggelig klang i liberale ører. Rygeforbud i offentlige rum er indført i Norge. Sandsynligvis vil svenskerne følge eksemplet fra Norge. I Danmark føler rygerne sig jaget – det strammer til. I dagens avis kan læses at rygeforbud på Tvilum møbelfabrik i Fårvang, i arbejdstiden, indføres pr. 15.juni. Til stor utilfredshed for rygerne. Af en medarbejderstab på 1200 er ca. halvdelen med på rygeholdet. Fabrikkens fællestillidsmand, Frank Andersen, forudser mange lokumsrygere. Rygeforbudet har fået gemytterne i kog på fabrikken i Fårvang, blandt andet fordi nogle opfatter forbud som indgreb i deres personlige frihed. For hvor stopper vi ? Hvad med mange andre dårlige vaner med sundhedsmæssige konsekvenser, som vi tillader os at forsøde tilværelsen med ?
Frihed til forskellighed, hvor bliver den af ?
I dag har jeg købt benzin til over 9 kr. pr. liter – den højeste benzinpris jeg kan mindes.

03.06.04.
Stor udrykning med brandslukningskøretøjer. De stoppede ved skolen (den tidligere inspektørbolig)- det var en øvelse. I øvrigt er boligen nedlagt – mast i stumper og stykker for at blive fjernet til fordel for plads til nybyggeri vedr. børneinstitution m.m. Situationen er mere alvorlig i Stenbjerg klitplantage i Thy, hvor en brand hærger plantageareal på 150 hektar.
Statsminister Anders Fogh Rasmussen er nævnt som aktuel emne som formand for EU.-kommisionen. Flere lande har givet udtryk for støtte for hans kanditatur.

04.06.04
Statsministeren meddeler i TV at han ikke ønsker at være kandidat for nævnte formandspost.
Grundlovsdag var vi ikke til grundlovsmøde i år, fordi Solveig havde inviteret sine kusiner og fætter til middag. De er alle bosat i det vestlige Jylland. Vi var sammen med dem og havde en fornøjelig eftermiddag. Om aftenen ringede Karen fra Bording om vi ville komme en tur. Vi sagde ,ja tak. Vi hyggede os der til kl. 23,30.
USA’s tidligere præsident Ronald Reagan død 6.6.04. – 93 år.

07.06.04.
Der var indbudt til EU-møde i Silkeborg. 4 talere, der alle var kandidater til valget på søndag. Det var Anne E. Jensen V, Henrik Dam Kristensen s, Ulla Dahlerup DF , Bent Hindrup Andersen- junibevægelsen. Jeg havde bestemt mig til at cykle til Silkeborg og overvære mødet, også noget for at se forandringen ved papirfabrikken og området der. Da det satte ind med regnbyger, kom jeg ikke til Silkeborg. Om aftenen fulgte jeg transmissionen i Østjyllands radio fra mødet. Dagen gav 7mm regn her. Jorden trængte til betydelig mere nedbør efter længere tids tørvejr.
Økologiens fremgang er stoppet viser nye tal fra plantedirektoratet, som udfører kontrollen. Antallet af økologiske landbrug faldt med 9% fra 2002 til 2003. Nu er der 3270 økologiske landbrug i Danmark.
En snak med Søren Poulsen vedrørende kildemarked på Klosterlund på søndag den 13. 6.
I den nu 27årige »Engesvang Hal« er en renovering af taget nødvendig, måske skal det udskiftes. Også det flade tag på klubhuset er utæt. Det bliver en kostbar omgang at få bragt i orden.

13.06.04
Det årlige Kildemarked på »Klosterlund museum og naturcenter« .Jeg havde til opgave der at demonstrere Gerbermetoden, som af kontrolassistenter blev brugt ved fedtbestemmelse på mælken fra de enkelte køer hos landets mælkeproducenter. Desuden var det bestemt, at jeg skulle assistere ved billetsalg, men det var der andre der klarede uden min assistance. Udstyret til fedtbestemmelsesprøven var lånt af en forhenværende kontrolassistent.
Besøgende ved arrangementet viste stor interesse for processen med mælkeprøver. Det blev en rigtig god dag på Klosterlund. Der var kulturhistoriske arrangementer for hele familien. Der var markedsboder med kunsthåndværk m.m., musik af lokalt orkester, demonstration af gammelt håndværk, børneaktiviteter med gamle lege , fremstilling af tørv, brændig af trækul, kaberkørsel med hestevogn, spidstegt lam, der sammen med brød og salater blev fortæret af fremmødte markedsgæster. Arrangementet var absolut en succes med ca. 800 besøgende.
Engesvang Boldklub havde også succes med sponsorcykelløb, hvor alle kunne deltage. Formålet var at samle penge til boldklubben og det skete over al forventning – 11.482 kr. blev det til på 1½ time, som løbet varede. Eneste betingelse for at deltage i løbet: Være fyldt 5 år og have sponsorer, som ville betale for kørerne.
Succes blev det ikke med hensyn til deltagelse til EU-valget, kun 47,9 % mødte op ved valgurnerne til Europarlementet. For vores tidligere statsminister, Poul Nyrup Rasmussen med 407.966 personlige stemmer, må man nok sige det blev en succes. En af de bedste dage i mit liv, udtaler P.N.R. Lykketoft: Vidunderligt dejligt valg- solid sejr til S. Tilbagegang for EU-modstanderne.
Statsminister Anders Fogh Rasmussen: Skuffende valg.
I Ikast i dag. Sygemeldte pædagog, leder af ældregymnastikholdet i Frisenborgcentret, er nu delvis raskmeldt og kan overtage ledelsen af holdet igen. Opgaven blev overdraget til mig i Herdis’ sygdomsperiode.
Kraftig blæst har vi haft i et par dage. Det har bevirket at et stort birketræ, som vi havde tæt ved huset, havde revet sig delvis løs i rodnettet, så der var fare for at træet kunne vælte over på hustaget. Jeg fik kontakt med »Trætoppen« v. Kim Haakonsen, som er ekspert i behandling af store træer. Operationen med at lægge træet ned, ordnedes perfekt. Vores gode nabo, Lars, hjalp mig med at fjerne træet. Grenene blev kørt til Sct.Hansbål.

18.06.04.
God ide med bro over Femern bæltet, sådan lyder eksperternes bud på broen, på tærsklen til en politisk proces. Der er brug for 100 millioner kr. på at undersøge økonomiske og andre konsekvenser i en bro over Femernbæltet. Det synes realistisk at broen kan tilbagebetales på 25 år. Målet er at broen er færdig 2015. Politisk vil der ikke være forhindringer for projektet, da regeringen tilsyneladende støttes af socialdemokraterne – modsat kommunestrukturen, som det ikke lykkedes regeringen at opnå enighed med socialdemokraterne om.
Med hensyn til omtalte broprojekt og tidsrammen, tænker jeg på, at der gik ca. 100 år fra ide om tunnel under Storebælt blev fremsat, til det færdige resultat med fast forbindelse over Storebælt var en realitet.
Ifølge Silkeborg Avis 1894 var udenlandske ingeniører på banen med forslag om tunnel over Storebælt. Pris: 20millioner kr.

19.06.04.
Vi var til fødselsdag. Nanna Kidmose er fyldt 80 år, og havde i den anledning inviteret os med til en hyggelig fest på Pårup Kro.
Der falder mange regnbyger i disse dage. En cykeltur mellem bygerne fik jeg søndag eftermiddag. Det blev en tur til »Kaptajnsgården«, eller rettere stedet hvor gården engang har været. Den blev fjernet i 70’erne i forbindelse med at landbrugsdriften på stedet ophørte. Gården med et større jordtilliggende ejes af »Det danske Hedeselskab« og arealerne er nu delvis tilplantet. Da vi overtog mejeriet i Engesvang ejedes gården af en ældre dame, Sofie Schultz, som vi havde en del samkvem med i forbindelse med mælkeleverance til mejeriet. Da Hedeselskabet overtog gården blev der ansat gift bestyrer, som boede i nyopført træhus tæt ved gården. Da denne bolig blev flammernes bytte, valgte Hedeselskabet at afskedige bestyreren og indstille landbrugsdriften. Vi fik et godt venskab til bestyreren og ligeledes til familien i en til gården hørende bungalow, som var beboet af Hedeselskabets skovfoged, Niels Dyhr. Derfor kom vi ofte til stedet i nogle år. Nu er der intet som bærer præg af, at der har været en større landbrugsbedrift på stedet. Skovfogedboligen er der stadig. Den præsenterer sig smukt i idylliske omgivelser i et skovområde.
Efter at jeg havde orienteret mig der og i plantagen omkring, cyklede jeg til Skygge og Klode Mølle. I Klode Mølle kom jeg forbi »Ny Klosterlund« lejrplads. Lyden derfra gjorde mig opmærksom på et højt aktivitetsniveau. Det ville jeg undersøge nærmere. Jeg stod af cyklen og »blandede mig«. Det var børn med deres lærere fra Gjellerup skolen, som var på lejrophold. Mit ophold, der gav mig ly for en regnbyge, gav mig også indtryk af at det var en positiv oplevelse for børnene at være med på lejren.
Nu gik min tur videre mod Engesvang, ad den dejlige cykelsti, som jeg nyder at cykle på.

23.06.04.
Personalet på Dybdalsparken arrangere tur for beboerne til Klosterlund museum og naturcenter. Poul Erik kørte i bussen for deltagerne. Størsteparten var i kørestol. I Klosterlund gav Carsten en god orientering om tørv og tørveproduktion, samt forevisning af mange museumsgenstande. Også en flot udstilling vedrørende naturen, dyre-og fuglelivet i Klosterlundområdet.

28.06.04.
Fra mandag til torsdag var vi i sommerhus i Toftum Bjerge. Karen fra Bording inviterede os med i hendes søns sommerhus der.
Tofum Bjerge er et vidunderligt smukt landskabeligt område, hvor vi boede tæt ved Limfjordens vande. Og vi oplevede at »Blæsten går frisk over Limfjordens vande«, som Lemvig digteren Thøger Larsen har skrevet om. En enkelt dag var vejret rigtig fint, som blev benyttet til badning i det åbne vand. 20 grader og sol hele dagen. Det nød vi. Vi kørte ture i området og besøgte gamle venner fra Karens hjemegn, deraf 3 fra Bækmarksbro plejehjem. Tiden gik hurtig for os, så hurtig at da vi kørte derfra torsdag glemte vi at lukke for el- og vandtilførsel, som var aftalt. Vi kom dog ikke længere end til Struer før det gik op for os og vi måtte tilbage.
Vores gode og omsorgsfulde nabo, Birthe Larsen var som altid flink til at se til hjemmet her, når vi er hjemmefra.
Efter hjemkomst skulle Midtjyllands Aviser efterses for evt. lokale nyheder m.m. – og Michael Lindved er valgt til halinspektør, som afløser for John Bregnhøj. Vi tror det er et godt valg bestyrelsen for den selvejende hal har truffet.

07.07.04.
Søndag. I friluftsbad kl. 11. Tit har jeg været alene i vandet på den tid af dagen. I dag var der 2 piger (10 – 12 år). Jeg beundrede dem for deres frigjorte måde at boltre sig i vandet. Meget professionelle var de to piger til udspring og til svømning. I øvrigt er det især disse »profesionelle« små og større børn, som jeg mødes med i vandet, når jeg er der. Nogen stor »belægningsprocent« i svømmebassinet er der ikke. Skolesvømning er der ikke mere. Måske er det en forholdsvis stor økonomisk belastning for kommunen at holde badet i gang. Problemet har vist været drøftet på politisk plan. Jeg håber ikke der bliver tale om at lukke det. Det vil være katastrofalt for børn i Engesvang og en hån mod mennesker, som har været initiativtagere og gjort det store arbejde med badets etablering.
I eftermiddag en tur på »Dybdalsparken« til en snak med nogle af beboerne. De gav alle undtryk for at de havde det godt. Vores »borgmester« i Gl. Engesvang, Ejner Debernau, er også beboer på plejehjemmet nu. Det er på grund af en skoldningsskade han har pådraget sig i forbindelse med opvask. Ejner befinder sig rigtig godt der, er mit indtryk.
En aften var vi i Herning, hvor vi besøgte vores venner, Gerda og Karlin. Jeg havde mine kobber-vinkelstænger med, som jeg bruger ved testning af beboelse for jordstråler.
Efter at have deltaget i et par weekendkurser vedr. jordstråleproblematikken, har jeg arbejdet lidt med jordstrålesøgning.

08.07.04.
Kører til Sjælland. Til min nevøs sommerhus på Frølunde fed, sommerhusområde ved Korsør, hvor vi boede i 4 dage. I øvrigt har vi boet i huset flere gange på vores årlige sjællandsture. Det var Solveig , som kørte turen for os, da hun synes, jeg er blevet for gammel til at køre den tur. Solveig vil også gerne til Sjælland og besøge familie og venner. Af mine 5 søskende er nu min 94-årige bror tilbage ( han virker dog ikke som en 94-årig). Min yngste søster kom ulykkelig af dage for flere år siden. 3 søstre døde indenfor korte tidsrum. Alle tre i 90 – 95års alderen. På Sjælland besøgte vi flere venner fra vores ungdomstid. Var også på besøg i min 800 år gamle Slosbjergby kirke. Den er meget smuk efter en omfattende restaurering. En bog om kirkens historie, skrevet af tidligere menighedsrådsformand, Preben Buhl Madsen, er jeg blevet lykkelig ejer af. Et mesterværk – meget interessant læsning – for mig.
Eftermiddagsbesøg af Kis og Marinus Petersen fra Bording. Efter kaffe og en god snak, klørte vi en tur til Klosterlund. Så museum m.m. ved Skallerund sø – Klodemølle – Skygge – Elbæk. God tur i smukt vejr.
Var i friluftsbadet i dag kl. 14 – alene sammen med bademesteren, som fortalte, at der kun havde været én badegæst i dag kl. 11.

26.07.04.
Forsker fra Danmarks fødevarer-og veterinærforskning anbefaler i en rapport, at befolkningen får et tilskud af D-vitamin. Får man ikke D-vitamin nok, kan det medføre knogleskørhed fordi D-vitamin hjælper kroppen med at optage kalk, som medfører dårlige tænder, svage muskler og knoglebrud.
Desuden er D-vitaminmangel under mistanke for at være medvirkende årsag til udvikling af flere typer kræft, diabetes og skelrose, – ifølge »Berlingske Tidende«.
D-vitamin findes i bl.a. mælk, æg, fisk og kød. Sollys er en vigtig kilde til D-vitamin. Mange ældre er ikke nok ude i solen til at de kan danne tilstrækkelig D-vitamin. Visse solcremer kan forhindre huden i at optage vitaminet.
Seniorforsker Lone Banke Rasmussen påpeger at ældre og andre udsatte grupper bør have ekstra D-vitamin.
Danskerne vil selv bestemme, hvornår de vil på pension. Flertallet vil helst trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når de er 60 år. Dette fremgår af en opinionsundersøgelse, som omfatter 1006 danskere over 18 år. 55 % af danskerne mener at pensionsalderen ikke er noget staten eller arbejdsgiverne skal blande sig i. De vil selv bestemme, hvornår de stopper med arbejdet. Og hvis de selv kan vælge, vil 51 % af de adspurgte på pension som 60-årige. Det er hvad opinionsundersøgelsen af »Catinet« viser.
Weekend 31.juli – 1.august var sidste aktivitetsdag på Klosterlund museum og naturcenter i året 2004. Lørdag var der bl.a. arrangeret guidet ridetur omkring Bøllingsø med Carsten Tatarzuk, som turleder. 20 ryttere deltog.
Søndag aften ca. kl. 19 var en høstmaskine i gang på en mark ved Kragelundvej. I øvrigt havde jeg på en cykeltur i eftermiddag forundret mig over at der endnu ikke var begyndt på høstarbejde. Vejret var ideelt, da mejetærskeren startede, men en lille regnbyge kort tid efter satte brat en stopper i foretagendet.

Mandag d. 26.08.04.
Så kom den – ministerrokaden, som vi ventede. Marianne Fischer Boel (V) er udnævnt til posten som Danmarks nye EU. kommissær. Hendes post som fødevareminister er overdraget miljøminister Hans Chr. Schmidt (V). Socialminister Henriette Kjær (V) er udnævnt til familie- og forbrugerminister- iøvrigt en nyskabt ministerpost.
Følgende 3 nye ministre er indtrådt i regeringen: Connie Hedegård (C) – miljøminister.
Eva Kjær Hansen (V) socialminister – Kristian Jensen (V) skatteminister.
Kr. Jensen afløser Svend Erik Hovmand som træder ud af regeringen.
Pittelkow gav følgende karakteristik af de nye kvindelige ministre: Stærke kvinder – med bløde værdier. Til lykke til de nyudnævnte ministre. Alle giver udtryk for glæde over at være foretrukne til de ansvarsfulde poster.
Var det en skuffelse for integrationsminister Berthel Haarder at han ikke blev EU-kommissær?
Han fik udvidet sin kompetence til også at omfatte : Minister for udviklingsbistand.

03.08.04
Byrådsmøde. Stadig et splittet byråd hvad angår forestående kommunestruktur. 11 – 6 flertal for ikke at få Ikast til at være en del af storkommune med Herning og andre midtjyske kommuner. Derimod synes der at være flertal for at arbejde for afholdelse af folkeafstemning om strukturproblematikken. Den formelle beslutning om folkeafstemning bliver vedtaget ved senere byrådsmøde.

05.08.04.
Jørgen Nielsen døde pludselig 30. juli i sit hjem, Markvænget 15, Bording. Jørgen Nielsen var produktionschef for Ikast betonvarefabrik, hvor han har været ansat i 33 år. Jeg var til begravelse i dag. Ved højtideligheden var kirken i Bording fyldt til sidste plads, plus en del deltagere måtte stå i våbenhuset. Det var imponerende at se det store følge bevæge sig efter båren over kirkegården til Jørgens sidste hvilested i det nye kirkegårdsafsnit.
Har anskaffet »langstave«, man må jo være med. Var en tur med dem ½ time i aftes. Termometeret viste 35 grader i dag – ude.

09.08.04.
Bording Havekreds har arrangeret havebesøg til 5 haver i Klode Mølle. Da der også var adgang for ikke medlemmer, hængte jeg på, og det var absolut turen værd. Haverne vi så var ret forskellige, men fælles for dem var at de var pæne og velplejede og med en righoldig blomsterflora, og der var detaljer, som gav haverne deres særpræg. Det tjener de gæstfrie haveejere til stor ære, at de ville åbne havelåger for et talrigt besøgstal, som fik syn og inspiration i fuldt mål. Kaffen nød vi i Margit og Kaj’s have. Ved kaffebordet fortalte Erna Stensbjerg et afsnit af Klode Mølles historie. Mordet i Klode Mølle.
Elektronikken kender ingen grænser. En elektronisk næse er fremstillet og testet i samarbejde med »Arla Foods« og »Tholstrup Cheese«. På 3 minutter kan næsen lugte, hvordan kvaliteten af en ost bliver fire – fem uger ud i fremtiden. Næsen ventes at være i brug inden jul.
De havde fart på de 25 mand, som i 5 brandkøretøjer i eftermiddag ankom til Engesvang, Bording og Ikast til en høstbrand mellem Skygge plantage og Kompedal plantage. En frisk vind sandsynliggjorde at branden ville indtage Kompedal plantage. Beredskabsinspektør Allan Jensen, Ikast havde meget ros til redningsmandskabet for deres hurtige og professionelle indsats , hvorved branden begrænsedes til to tønder land af marken.
Min sorte høne, som efter sigende af min 6-årige nabo, Kevin, lægger sorte æg. Min nabo har 1 hvid høne og 2 brune høns. Den hvide høne lægger hvide æg, og de 2 brune lægger brune æg. Og hvad er så mere logisk end at en sort høne lægger sorte æg.
Og så var det at min sorte høne blev »skruk«, der kom ingen æg, skønt den lå på reden dag og nat. Oluf Nielsen, som er ejer af en lille hønsefarm ved Moselund, gik og drømte om udvidelse af hønsebesætningen. Hvad var så mere naturligt end at låne min sorte høne i håb om en flok sorte kyllinger. Forsøget blev realiseret , men mislykkedes totalt. Min sorte høne ville ikke ruge i Moselund. Hønen er nu tilbage på hjemstedet igen med 10 æg, som Oluf påstår den har lagt ( de var nu ikke sorte). Hønen ser ud til at være glad for at være hjemme igen.

14.08.04.
Nu måtte det frem, det gamle autosæt, sammenklappelig bord med 4 taburetter. En foræring fra familien, da vi for ca. 50 år siden var blevet ejer af en lille »Fiat« varevogn – for nu skulle vi da nok til at campere. Hvor mange gange møblementet har været i brug, aner jeg ikke? kan de ikke tælles på en hånd, så vil to da slå til. Men nu måtte det ned fra loftet, hvor det har været magasineret siden vi for 14 – 15 år siden flyttede i huset her. Lørdag formiddag skulle vi da til brunch ved Bøllingsø bredning, et arrangement som kulturens aktive venner var indbyder til. Karen og jeg lejrede os sammen med 100 andre i det grønne og forsynede os med mange kulinariske herligheder, som var tilgængelige fra det stor bord i teltet. Ved arrangementet var alle kaptajner fra Bøllingsø færgefart mødt frem, hver medbragt 5l vand, som et ekstra fremstød til søens snarlige fuldførelse.
Om fuglelivet ved søen blev vi godt orienteret af ornitolog Claus Kobberø.
62 fuglearter er registreret i området.
Søndag havde vi besøg af et par af vores familie fra Sjælland. Det var dejligt med et frisk pust fra det østlige Danmark. I øvrigt dem som er så venlige at låne os deres sommerhus hvert år, når vi er på Sjælland.

20.08.04
Der var gudstjeneste i Engesvang kirke kl. 14, arrangeret af menighedsråd og pensionistforeningen. Vores præst var indbyder til kaffebord i præstegården. Det var en hyggelig eftermiddag.

22.08,04
Gudstjeneste i Engesvang kirke kl. 10. Derefter indbyder menighedsrådet til udflugt. Den levende landsby »Glud Museum« – Boller Slot – Tamdrup kirke. Et rigtigt spændende udflugtsmål, som vi desværre ikke kunne deltage i p.g.a. familiesammenkomst i sommerhus ved Oddesund. Der fik vi en god dag.

24.08.04.
Sogneaften i »Ansgar«. Biskop Karsten Nissen var aftenens foredragsholder – godt udbytterigt foredrag.

Søndag – I friluftsbadet kl. 11. Det blev sidste dag i denne sæson. Nu lukkes det. I eftermiddag en tur på festpladsen til hedefest, hvor der som sædvanlig var mange aktiviteter. Jeg fik en snak med Michael Lindved og Johs. Munksgård om at få idrætsaktiviteter i gang en formiddag hver uge i Hallen, for pensionister og andre som har lyst og lejlighed til at dyrke idræt om dagen. Der indkaldes til møde vedrørende planen – onsdag kl. 9.
Mandag var jeg en tur i lægehuset. Ikke for noget særligt – men hva – vi vil jo gerne leve og have det godt længe – også læger og apoteker, som dermed fik min støtte.

Onsdag: Til infomøde i hallens cafeteria angående »Motion, idræt om dagen«. Ikke stort fremmøde. Mange forskellige aktiviteter var der ambitioner om at få i gang – gymnastik, badminton, bordtennis, petanzue, stavgang, cykling m.m. Der begyndes onsdag den 8. sep. Der ses frem til en forhåbentlig god tilslutning. Efter mødet i hallen var jeg inde på datastuen på Dybdalsvej, som er åben hver onsdag formiddag. 4 damer sad dybt koncentreret i opgaver ved computerne. Jørgen Jørgensen, som var den overordnede koordinator, lavede kaffe. Så blev der kaffepause, hvortil jeg blev indbudt. Ved kaffebordet blev der drøftet mange ting, bl. a. om husets fortid. Det ejes nu af Ikast kommune. Vi vidste alle, at Agnes og Valdemar Holm havde beboet huset i mange år, men ikke var husets første beboere. I den forbindelse kom vi i snak om vores hukommelse, hvad vi kunne huske tilbage i tiden. Da jeg fortalt, at jeg kunne huske 85 år tilbage i tiden, blev jeg mødt med nogen skepsis, men det var der nu ikke grund til. Min første skoledag står da også klar i min erindring, men jeg huskede ikke at få min hue med, da jeg gik fra datastuen – den måtte jeg afhente efter at være kommet hjem. Til den tur benyttede jeg mine langstave.

01.09.04
Der var kunstudstilling i kulturhuset – »Den gamle Biograf«. 3 – 5 årige børn har lavet tegninger udfra egen fantasi. Tegningerne tager sig rigtig godt ud efter at være overført til stof og tråd. Det er tekstilkunstneren, Birthe Larsen, Engesvang, som har fostret ideen til eksperimentet og med hjælp af andre damer fra byen, er resultatet blevet meget flot. Kunstværkerne pryder nu en væg i kulturhuset indtil videre. Formålet med projektet er at skaffe penge til fordel for børnene i Tjernobyl. Billederne bliver solgt for højeste bud i løbet af året. Mindste bud er 1000 kr.
Samme aften var der to medlemmer af bestyrelsen for »Kulturens Venner«, Margit Schmidt og Anne Stange, mestre for et ekstra »kulturfremstød«. De to damer er begge vokset op i den sønderjyske muld og dermed også med »Det sønderjyske kaffebord« – altså kaffebordet med mange forskellige slags kager. Der bliver nævnt 7 – 9 – 19, ja sågar 28 forskellige. Kaffebordet i Den gamle Biograf var fremstillet af forskellige engesvangdamer, og efter hvad jeg husker fra min tid i Sønderjylland for mere end 60 år siden, kan det kulturelle kaffebord i Engesvang stå mål med det sønderjyske. Margits fortælling med sønderjysk sprog og dialekt var fornøjelig og mesterligt udført – bedre kan det vist ikke gøres.

09.09.04.
Ifølge formanden for social- og sundhedsudvalget, Evald Asp, er der gode bomuligheder for ældre i Ikast kommune. Der er en mindre overkapacitet af ældreboliger p.t. Problemet er, at boligsøgende ikke kan anvises netop den bolig, de ønsker, eller på det sted de ønsker at bo. Kan de boligsøgende så finde bolig i en anden kommune, som de synes er passende for dem, må det da også være ok. Nu er der lys forude for boligsøgende i Engesvang. 6 nye ældreboliger vil blive opført – påbegyndt inden årets udgang.
På en tur ved Bøllingsø traf jeg et ægtepar fra Ikast. Jeg kom i snak med dem. De ville gerne høre lidt om, hvilken holdning vi Engesvangboere havde med hensyn til kommunestrukturen. Min holdning desangående har jeg egentlig ikke givet udtryk for, heller ikke til dagbogen. Jeg har faktisk flere. Hvordan min stemmeseddel ser ud efter at have været i det hemmelige rum ?

Kommunerne har fået brev fra økonomi- og erhvervsministeren. I dyb hemmelighed har tusindvis af fortrykte rationeringsmærker været deponeret i aflåste bokse. Nu skal de destrueres, har ministeren befalet. Rationeringsmærkerne stammer fra årene 1957 – 1958 som led i opbygningen af det civile beredskab, da den kolde krig mellem øst og vest rasede. Hvis der blev krig, skulle mærkerne uddeles efter ordre af erhvervsministeren. Heldigvis blev der ikke brug for mærkerne.

Ældre husmødre og andre som skulle administrere mærkerne, glemmer sikkert aldrig det besvær ordningen med rationeringsmærkerne indebar. Det blev 13 år med rationeringsmærker i årene 1940 – 1953. I 1947 var jeg bestyrer på et mindre andelsmejeri på Korsøregnen. Derfra solgte vi smør til restauranterne på storebæltsfærgerne. Smørret blev leveret i dritler, som indeholdt 51 kg. Når vi på mejeriet modtog mærker for smørret, var det mærker pålydende 2½gr eller 5gr., som var afleveret ved køb af smørrebrød. De var bundtet med 50 stk. i hver bundt – og så i en 50 kg sæk. De blev sendt til varedirektoratet med min bekræftelse på, at sækken indeholdt det angivne antal. Tildeling af smør pr. indbygger – 300gr. pr. uge.

15.09.04.
Vi var til kulturspisning i kulturhuset – »Den gamle Biograf«. God mad og hyggeligt samvær. Og vi bemærkede den nye parkeringsplads – en god løsning på parkeringsproblemet.
Formiddag var vi i Ikast. Jeg var engageret til at lede gymnastikholdet i Frisenborgcentret, fra
9,30 – 10,00. Det er ikke så svært at overtale mig til det, når den faste gymnastikpædagog er forhindret. Kl. 10 er Karen med på sangholdet og jeg går i svømmehallen.

16.09.04.
Jeg kom hjem kl. 11 efter en tur med langstave. Da jeg lukkede op for fjernsynet kom der noget ekstra på skærmen: Alexander og Joachim – skilsmisse. Det kan også ske i den kongelige familie. Det vækker opsigt i det danske folk – en trist begivenhed i den nære familie.

17.09.04.
Til debataften vedr. kommunestrukturen. Der fremkom ikke nye argumenter. I aviserne har der den senere tid været fremsat adskellige læserbreve, som har argumenteret for såvel Ikast kommune, som en del af Herning storkommune, som for en selvstændig Ikast kommune. Her på det sidste er også fremkommet avisindlæg med forslag om Engesvangs indlemmelse i Silkeborg kommune. Dette forslag er vist kommet for sent på banen – får vist ingen betydning for det endelige resultat.
Ved kommunesammenlægning 1970, hvor der var afstemning , var 70% af stemmerne for Engesvangs sammenlægning med Silkeborg kommune.

18.09.04.
Karen fra Bording ringer: Kom og spis og få et spil skrable. Det blev til – Ja tak.
På min stavtur søndag kom jeg i snak med Poul Erik ved Åboesvej 19. Jeg måtte se nærmere på hans to motorcykler, som han var i gang med at pudse. Hans kone Susanne vil også køre på motorcykel. Nu kom Per fra mejeriet i fuld cykelmontering minus hjelm, på ny motionscykel med 27 gear. Det blev til snak om motorcykel m.m. Vi skulle da også se Poul Eriks nyerhvervede ænder, en speciel race. Nu kom Debernau racende på sit trehjulede motorkøretøj. Så måtte jeg af banen. I god tid gjorde han opmærksom på sit komme. Han glemmer aldrig at aktivere signalhornet. På vej hjem kom jeg i snak med nabo Ella, som var på havearbejde. Ella havde den nyhed at berette, at hun var fyret fra sin arbejdsplads, A.P.V. i Silkeborg, hvor hun har været ansat i 16 år, som chefsekretær. Firmaets fyringsplan gik ud på at fyre 24 medarbejdere. Ella meldte sig som frivillig fyringsobjekt. Hun ville gerne frigøres fra arbejdsmarkedet. Ella gav udtryk for at hun glædede sig til at være hjemmearbejdende husmor for sin familie, som består af ægtemanden Poul Møller samt to hjemmeboende voksne børn, Camilla og Peter. Ældste datter, Lina, er gift og bosat i Engesvang. Parret har Malte på 3 år og en lillesøster i vente snarligt. Ella tror der bliver beskæftigelse nok for hende på hjemmefronten – og så er der også hunden »Buster«, som kræver opmærksomhed.

Kulturpris, udsat af Den jyske Sparekasse, og som sparekassen hvert år uddeler til en person, som har ydet en særlig indsats vedrørende kulturelle aktiviteter, eller virket som inspirator eller igangsætter på kulturelle områder i Ikast kommune. Vores arkivleder i Engesvang, Freddy Boysen, blev tildelt prisen. Kulturudvalgsformand Vibeke Birk overrakte prismodtageren blomster og 10.000kr. Sigrid Nielsen, Gerda Eriksen og Erik Hansen havde indstillet Freddy Boysen til prisen.
Freddy yder et stort arbejde ved lokalhistorisk arkiv i Engesvang, har udgivet 5 bøger vedr. lokalhistorie i det midtjyske. Desuden har han en omfattende foredragsvirksomhed på sin samvittighed.

02.10.04.
Af museumsforeningen og Klosterlund naturcenter, var vi, som på en eller anden måde har været aktive ved arrangementer på Klosterlund i det forløbne år, inviteret til en festlig aften i museet. Fællesspisning, tale, sang og musik. En aften, som vist er blevet til en årlig tradition. En god ide.

04.10.04
I kulturhuset »Den gamle Biograf« til spisning. Vi var inviteret af et par søde kulturvenner på Åboesvej. Det var en hyggelig og fornøjelig aften, som udover menuen var krydret med sange, bl.a. en som var forfattet til lejligheden, og et grinagtigt indslag af Helle Munksgård ikke at forglemme.
Hestemishandling – et væmmeligt påfund som florerer, især i det midtjyske, men også i andre landsdele. I nattetimer er heste opsøgt af ukendte personer/person, som har tildelt hestene snitsår, fortrinsvis i hestenes kønsdele, som har pådraget dyrene svære pinsler, enkelte af de skamferede heste har ikke overlevet. Politiet arbejder ihærdigt med sagen uden på nuværende tidspunkt at have fundet brugbare spor af de pågældende dyremishandlere.
I dagens avis kan læses at mishandlere nu for 3. gang har slået til på et hestestutteri i Laven, hvor det er gået ud over 2 islænderheste..
Her ved Åboesvej er 3 heste i indhegning, hvor de går døgnet rundt. Jeg har nogen gange om natten hørt lyde, som har fået mig til at tænke på hestene, og om det nu er her det forfærdelige for vore heste skal ske. Når jeg har været ude at se efter, har jeg ikke observeret noget usædvanligt.

05.10.04.
Gymnastik i hallen. Initiativrige personers påfund. Tænkt for personer m/k, som engang har været aktive i gymnastik- og idrætssammenhæng, og som nu trænger til at komme på banen igen før bevægelsesapparatet går i stå. Der måtte jeg være med. Det blev en god gymnastiktime med Lise Østergård fra Viborg som instruktør.

10.10.04.
Hvor heldig kan man være ? at være her i Midtjylland – og få et år foræret.
En ny opgørelse fra Statens institut for folkesundhed viser, at midtjyder lever et helt år længere end folk på Sjælland. Selv om der gives forskellige bud på, hvad grunden kan være til forskelle, findes der ingen dokumenteret forklaring på problemet.

Økologisk mælk – det gør en forskel. En ny undersøgelse viser, at økologisk mælk indeholder flere E vitaminer og flere antioxidanter end konventionel mælk. E vitamin har betydning for mælkens holdbarhed, og for menneskekroppen har E vitamin positiv betydning for imunforsvaret. Antioxidanterne danner aromastoffer i mælken og har dermed indflydelse på smagen i økologisk mælk.

11.10.04
Lene har jeg et rigtigt godt samarbejde med og god hjælp vedr. dagbogsskriveri. I dag har jeg forsøgt at få kontakt med hende angående et dagbogsproblem. Det lykkedes ikke at træffe hende. Dagen har jeg brugt til at arbejde i haven.. Har fået gulerødder og rødbeder i hus. Nattefrosten spøger i denne tid, Har nyplantet lidt ved terrassen. Solveig har været mig behjælpelig med placering af planterne.

12.10.04.
Da jeg var klar til at cykle til Klosterlund, kom Debernau gående fra Dybdalsparken. Han klagede sig meget med ondt i benet. Jeg fik ham i bilen og kørte ham hjem.
I Klosterlund har jeg lovet at være behjælpelig fra kl. 10 – 15 i 3 dage, hvor der er aktiviteter i anledning af efterårsferien. Det bliver tirsdag, onsdag og torsdag. I aften skal jeg til seniormotion, petanque og tæppecurling i Engesvanghallen.

13.10.04.
Opråb!
Kom, til halbal i Engesvang. Alle på Åboesvej skal følges ad til halbal og revy lørdag d. 30. oktober 2004. Vi vil sørge for at reservere et bord, så vi kan sidde sammen, komme til at kende hinanden bedre og få en hyggelig aften.
Vi har planer om til næste sommer at arrangere en gadefest, hvor der vil være arrangementer for børn og voksne. Poul Møller Åboesvej 9 og Poul Møller, Åboesvej 3.
Godt initiativ – tak for det. Gunnar.

17.10.04.
Søndag. Besøg af vores barnebarn, Marianne og hendes Martin. Vi fik en god snak, bl.a. om deres dagligdag og deres arbejde, som optager dem meget i positiv retning. Om to uger flytter de fra Århus til Solbjerg, hvor de har købt parcelhus. De glæder sig meget til overtagelsen, og vi glæder os til at se deres nye hjem.
Der har tit været tale om, at jeg skulle køre Solveigs nye bil. Initiativet kom nu fra Marianne og Martin. Turen gik naturligvis til Bøllingsøområdet, som vi gerne omtaler – og bilen ? Den er bare ok.
Jeg fik en bog foræret. Bjarne Henrik Lundis: »Ældre hjælper ældre«. Marianne har nok fornemmet, at emnet har optaget mig en del, efter at jeg har berørt problemet for »Beboer-og pårørenderådet« ved Dybdalparken, som jeg er medlem af.
Jeg har nu ikke indtryk af, at emnet har vakt særlig stor opmærksomhed blandt rådets medlemmer, som består af ledelse, personale og pårørende til beboere på Dybdalsparken. Den nævnte bog vil jeg læse, måske kan den give inspiration, som kan være til nytte.

Mejerist Gunnar Jensens dagbøger fra 2005 og 2006 findes på arkivet