Lars O. Larsens dagbøger 1966

31. januar. 1966. Tøvejr. Kastet vejen op for sne. Kørt roer. Gris dør af at slås. Bestilt benzin. Påkørsel af bil, Klode Mølle.

Februar
1. Vi har været i Hammel og besøge Andreas på sygehuset. Død gris afhentet af Kronjyden. Bukser ankommet fra Silkeborg.
2. Frostvejr. Tærsket. Chr. Clausen er set på savværket. 600 liter benzin.
3. Mellem tø og frost- let sne. Kørt roer. Været ved mekaniker, stillet ventiler, justeret speederen og karburatoren. Været hos Svend.
4. Tøvejr, islag. Oppe i brugsen. Afregning på død gris 23.44kr. Alfred Nielsen efter avner. Ringet til Egon Bak
5. Betalt regning ved smeden. Hentet kartofler på Hønseriet
6. Tø, frisk vind. Tærsket.
7. Stigende frostgrader. Ringet til S. rask om kvie til salg. Kørt roer. Hentet blade ved Brix. Hos Chr. Klausen.
8. Frost 8-10 grader, blæst fra vest. Bilen på værksted, bremsebelægning. Skorstensfejer. Tærsket.
9. Frost 8-10 gr. Chr. Klausen begyndte ved savværket. Købte materiale, brædder, isolering, tagpap, lofthvidt, ca. 100 kr. Køer sprøjtet tuberkulose. Tabte briller.
10. Frost 8-10 gr. Leveret et svin. Malet korn. Hentet materiale til håndværkerne. Tapetseret. Lånt briller hos Chr. Klausen.
11. Frost 10-12 gr. Kørte roer. Færdig med savværket, 100 kr. Ingen kartofler ved Egon Bak.
12. Frost 10-12 gr. Vind nord øst. Hentet korn. Oppe i byen. Tur til Silkeborg. Dyrlæge, Tuberkulose. Prøve bestået, kvieinseminering.
13. Frost 12-15 gr. blæst øst, sne. Hjemme.
14. Frost 8-12 gr. vind øst sne. Malet. Kørt roer. Afregning for kvie 255.20kr.. til fru Dams begravelse. Traktor på værksted
15. Frost 5-7 gr. Tærsket. Bestilt koks og kraftfoder. Klippe hos frisøren. Hørt til traktoren. Leveret markplov. Lampe i badeværelset. Sorte Kvie kælvet imellem 12 og 1 i nat. Dyrlægen til hjælp, og Aksel på Grågård
16. Frost 10-12 gr. til nat 15-20. Malet. Oppe i brugsen. Traktor færdig til aften. Lavet en 3de boks i hønsehuset. Dyrlæge givet koen penicillin, betalt for dag og nat 107 kr.. Knud Kristensen har lånt 1 sæk koks.
17. Frost 10-12 nat, let sne. Hentet traktor på værkstedet 180 kr. Kørt roer. 10 sække kraftfoder 390 kr. Ordnet malkemaskine. Ringet til Sigvard Rask.
18. Mildere frost. Malet. Tærsket. Egon Bak klar med kartofler. Kørt til byen.
19. Frost Rimtåge. Kælvekvie til Randers. Henning Jespersen Kul, Koks. 30 sække gødning. Kartofler til Niels Kristensen 20 kr. til gode
20. Tøvejr. Malet. Svigerforældre på besøg til mandag.
21. Tøvejr, tåge. I Silkeborg med svigerforældre, Jenny og mig har fået nye briller. Ventil til malkemaskine. Lampetter til soveværelse. Knud Kristensen satte lampetter op om aftenen.
22. Tåge. Malet. Renset ud i roehuset. Kørt 1 læs roer. Tærsket. Kørt til maskinstation. Brev til Vejle.
23. 7-8 graders varme. Kørt til? fatter med herned. Afregning på kvie 1625.00kr.. Brix og Gerda om aftenen.
24. 7-8 graders varme lidt blæst. Malet. Flyttet kalve ind i laden. Far begyndt at reparere vogn. Købt stang til vogn og bor, borsving og bolte. Begyndt at rense ud ved kalve i laden. Kastreret grise.
25. 6-7 graders varme. Færdig med at rense ud hos kalvene. 1 læs roer nede fra mosen. Tærsket. Fatter repareret vogn. Lidt kartofler hjem fra kule.
26. 7-8 graders varme. Malet. Sorteret kartofler. 1. Td. til Rasmus Hampen. 32 kr. hos Chr. Klausen. Kristian Sørensen lånt traktor og vogn og ajletønde og en sæk gødning. Kørt 1 læs roer ind. Far er færdig med at reparer vogn.
27. Fint vejr. En tur i Vejle.
28. Gråvejr. Malet. Tærsket. I banke vekslet checks til kontanter. Afregning for 2 grise 556,95. betalt i Brugsen. Sendt benzin penge. Sendt arbejdsgivernes forsikring. Tærsket igen og hentet 1 læs roer. Aksel hernede.

Marts 1966.
1. Gråvejr, tåget. Peter Svinth, kvie. 1 læs roer fra mosen, blødt bund. Sorteret uptodate (kartofler) 3 kasse til Aksel Jensen. Begyndt at køre ajle. Far repareret sække. Poul Erik her nede til aften.
2. Regnbyger. Diesel. Malet. I gang med at ordne port. Skulle møde til Torskegilde, kom ikke. Oppe i byen. Kørt ajle.
3. Regn og dis. Leveret 2 svin. Flyttet grise og repareret stier. 1 læs roer ind. Færdig med ajle. Overskud fra slagteri 390.01kr. Begyndt at pløje.
4. Diset. 1 læs kartofler hjem. Pløjet Jenny sortere kartofler. Hos smede med lifthåndtaget. Refsgård med arbejdstøj, bestilte bukser. Lilly herovre. Far ordnet såmaskine.
5. Dis. Pløjet. Kartofler til Chr. Mikkelsen, G. Jensen og N. Christensen. 5 – 16 – 16 – kr. til gode. Anne Kirkegård 1 kasse uptodate og 1 kasse Bintje. Chr. Klausen 1. K. B. Stinne smed 1 pose uptodate. Om aftenen P. Svinth og Kr. Klausen.
6. Gråvejr. Ude ved maskinstationen. Rundtur med far.
7. Gråvejr lidt sol. 2 læs roer. Begyndt at pløje nede i marken. Hos Kaj Hansen om aftenen. fået check 1.112.50 kr.
8. Dis og støvregn. Kartofler hjem. Pløjet. Per 3 kasser kartofler 2 uptodate og 1 bintje. Begyndt at pløje Cementstøberens jord. Til valg.
9. Dis med opklaring. Pløjet. I banken med check. Hos smeden. Forsikring på bil betalt. Pløjet. Sorteret kartofler. Renset ud i hønsehuset. Peter Svinth på besøg med valg øl. Om aftenen Knud Kristensen.
10. Diset om eftermiddagen regn. Pløjet færdig med Kaj Hansen. I byen efter Skafte til greb. Begyndt at pløje i mosen. Far ordner grebe. Malet. Koks skillerum løs.
11. Blæst. Hentet materiale til skillerum. 1 læs roer. Afdække kule. Hentet mølle hjem fra engen. Sigvard Rask, set på Kvie. Tærsket.
12. Blæst, let sne. Tærsket. Kælvekvie til Randers. Kartofler til N. Kristensen, betalt 40 kr. rest 13 kr. færdig med møjkørsel. Begyndt at pløje, Aksel Madsen til hjælp fra 1- 4. Smeden kartofler ½ k. bintje og ½ k. uptodate.
13. Let frost – fint vejr – koldt. Malet. I Silkeborg. Taget til Herning til Laurits Thomsen, ikke hjemme, på museet. Knud Kristensen en tur på visit. Oppe ved K. Sørensen angående kørekort.
14. Let frost – går over i snebyger og tø. 1 læs roer. 1 stak ind. Afregning på kvie 1.825.00 kr. Bil smurt. Skær ordnet hos smeden. I Silkeborg efter foto til kørekort. Kørt rundt efter karburator. 2 k. kartofler til Hans Klausen,
15. Blæst, omkring frysepunktet. Jenny vasker. So taget fra grisene. Hos lægen attest til kørekort. 2 læs roer. Pløjet, far brændt halm på marken. Frø bestillings ordre afsendt.
16. Nattefrost. Gråvejr. Pløjet. Far læsser roer. 1 time på Grågård med tærskning. I Silkeborg på motorkontoret, lukker kl. 3, syv minutter for sent. Åben fra 10-3 lørdag fra 10-12. Peter Svinth og Frederik Kidmose på besøg.
17. Fint vejr, blæst. Roer, malet. I Silkeborg, kørekort – Vulkan. Grisepiller med hjem fra Engesvang. Far arbejder med roer, pløjer og går i haven. 24kr. i check fra Ålborg.
18. Diset med blæst og lidt sne. Pløjet. I banken, i brugsen, ved barber. Pløjet i mosen. Jenny og far ordner sædkorn. Dyrlægen sprøjter grise 12.40kr, ko med yverbetændelse fik antibiotika 70kr. oppe på sygekassekontoret fik 30kr. Til briller.
19. Fint vejr, nattefrost. Malet. I Silkeborg. Grisepiller. Skilt smågrise Lånt gødning. Kartofler til Marius Pedersen. Christian og Tove på besøg.
20. Fint vejr lidt blæst. Kristian Sørensen og Kr. Klausen på besøg. Malkes til aften og fodrer. Kristian, Tove; Far, Gunnar, Johanne, Erik, Emil og Mary. Far med til Vejle til datters konfirmation. Kristians bil i uorden, Hans oppe ved mekanikeren som reparerede den. Far tilbage hos os igen kl.10. far tager med til Vendsyssel.
21. Regn og blæst. Malet. Børge Liin har været og ordnet en so. Sået gødning på de øverste marker.
22. Blæst og regn. Repareret roerskærer. 8 td. sædekorn, 4 byg og 4 havre, pris for sædekorn 5.32kr. Sået gødning på de nederste marker. Bestilt 70 sække salpeter og 10 sække 1-2 gødning.
23. Regn – blæst. Malet. Pumpe til smeden Traktor repareret. Betalt regning på Kristians bil. Harvet, tærsket Kristian Sørensen 1 kasse kartofler. 10 kr. til lys i gaden heroppe i strædet.
24. Sne – blæst. Tærsket Hentet koks 1 hl. Købt arbejdstøj 75 kr. Alfred Nielsen på besøg Roerskærer itu. Lilly ovre og hente blade.
25. Nattefrost – ret stærk blæst. Tøjvasker ordnet I silkeborg til udsalg 1 kjole 29kr. Lille med, hjemme kl. 3. Ude at harve med fjerdharven.
26. Snebyger – blæst Kartofler A. Kristensen betalt også det han skyldte. Ved uldhandler. P. Svinth besøg.
27. Regnbyger – mild. Hentet sikringer ved EL. Larsen. P. Svinth og Viggo på besøg, med Svinth ude efter malkemaskine, set på presser. Alfred Nielsen har hentet 2 kasser kartofler. Om aftenen på besøg hos P. Svinth, havde hundehvalp med hjem, et par måneder gammel.
28.Byger Opklaring. Begyndt med ensilage. Købt 1 trug, havebænk, roegreb hos Jens Chr. 2 kasse kartofler 20kr i bytte. Ude at harve.
29. Sne og haglbyger, koldt. Malet, Harvet.
30. Frisk blæst, koldt, byger. Harvet Jenny vasker. Hentet en sæk kraftfoder 43 kr.
31. Sne om natten – lidt mildere. Malet, tærsket. Oppe i brugsen bestilt 10 sække kraftfoder. Ordnet have, begyndt at harve med pigharve. Ude hos Villum og Svend Åge. Poul Henriksen med 11 sække 1-2 gødning, 77 sække salpeter, 7 sække salpeter retur.

April.
1. Regn, renset ud i roehuset. 1 læs roer fra mosen, sorteret kartofler, blandet sædekorn, indstillet såmaskine. 1 sæk kartofler 3,90kr. Trukket Erik op med traktor i mosen. Om aftenen i Silkeborg, gave til Alex, Gitte.
2. Mildere vejr, malet, kartofler til N. Kristensen 8 kr. til gode. Kartofler til C. O. Hansen 1 kasse retur.
3. Gråvejr. Aksels svigerforældre hernede angående Andreas død om lørdagen. P. Svinth og Knud Kristensen besøg.
4. Smukt.. Malet, tærsket, roer ind 1 læs. Begyndt at så korn på C. O. Hansens jord. Harvet om aftenen. oppe hos N. Hagelskær. Harvet til kl.9. so startet med at få grise.
5. Nattefrost – smukt vejr. So fået 17 grise kl.5, en slået ihjel 4 solgt til Oluf Olsen, Hvam. Pris 55 kr. for den 1. 20 kr. for de efterfølgende. Sået korn på cementstøberens jord. Næste so begyndte at fare om natten.
6. Nattefrost, fint vejr, regn til aften. So fået 13 grise kl. 5. Dyrlæge har givet 2 søer sprøjte 50 kr. I Hammel til Andreas´s begravelse.
7. Fint vejr. Skyet. Kartofler til Søren Sørensen. Til middag hos Aksel til hans fødselsdag. Jørgen og Dagny på besøg.
8. Diset. Malet. Halmstakken dur ikke.
9. Snebyger. Tærsket. 1 læs roer hjem. I Silkeborg med svigerforældre. Knud Kristensen påbesøg.
10. Påskedag. Koldt, og blæsende. Malet. En tur hos Viggo
11. 2. Påskedag. Koldt, Gråvejr. Kesse bestilt kartofler. Oppe hos P. Svinth, Jenny med. Hos Brix efter blade. Jenny hos Viggo til fødselsdag. Hentet 1 læs roer, derefter til chokolade hos Viggo.
12. Koldt – nattefrost. Tærske og malet. Harvet Sået korn på bjerget. Lille sort ko insemineret.
13. Nattefrost snebyger. Hos mekaniker angående bilen. I Silkeborg om aftenen til Julius 82 års fødselsdag. Kartofler med til Jørgen.
14. Frost og sne. Malet I byen for at hente koks og cinders 5 sække. Pumpe hjem fra smeden 1 læs roer hjem Frederik Kidmose inviterer til lørdag aften.
15. Frost og snebyger. Ringet til dyrlæge. Tærsket. Hos mekaniker med traktor. I Silkeborg efter reservedele. Dyrlæge sprøjtet 19 grise. So med yver betændelse. P. Svinth på besøg.
16. Let frost. Malet Ringet om 2 grise. Egon Bak ½ td. kartofler. Hos Niels Kristensen 1 kasse kartofler læsset 16 kr. Hentet traktor hjem, benzinpumpe ordnet. Om aftenen hos Frederik Kidmose til smørrebrød.
17. Let frost – koldt – blæsende. Oppe hos Johannes Gert og bestilt tærskning. Hos Aksel Grågård. Henry Navntoft efter 1 kasse kartofler.
18. Nattefrost. Begyndt at tærske. Aksel Grågård til hjælp i 2 timer. Færdig 12,30 pris 65 kr. kørt halm og korn ind.
19. Jorden dækket med sne, går over i slud. Malet. Renset tærskværket. Renset ud i roehuset. Oppe i brugsen, klippet, bageren. Hentet et læs roer, kørt fast på bakken. Lilly herovre.
20. Tøvejr. I banken – betalt skat. Målt jorden op. Blandet frø.
21. Koldt – diset. Malet. 1 læs møj til smeden. 1 læs roer hjem. Harvet. P. Svinth hentet 1 læs roer. Om aftenen i Silkeborg.
22. Solskin – tørt – kølig. Slebet le, mejslen, økser, stemjern. Oppe i byen. Afregning 2 grise 666.79kr.. harver op til såning. Sået 2 td. Ld. Nede ved Københavnerheden. Harvet efter om aftenen.
23. Regn – dis. Malet. Kartofler til N. Kristensen. Blandet korn og frø til udlæg. Nanna og Frederik Kidmose på besøg.. K. Sørensen lidt læggekartofler. Peter Tollund, besøg, set på orienteringsløb.
24. Dis – fint vejr – sol. Pløjet i haven. Kærsgård på besøg. Poleret bil, støvsuget, renset ud.
25. Smukt – sol. Malet. A. Nielsen hernede – 1 læs møj, 1 sæk gødning. Harvet. Sået korn med udlæg. Harvet om aftenen til kl. 8.
26. Morgentåge – sol. Roerskærer i stykker igen, repareret. Oppe i byen. Hentet askemødding ved A. Nielsen. Harvet. Sået 2 td. korn. P. Svinth lånt benzin. Harvet til kl. 8 aften.
27. Smukt frisk blæst. Malet, harvet og hentet et læs roer, hentet de sidste roer i mosen. Sået 2 td. korn, det sidste oven for mosen. Harvet til kl. 8.
28. Skyet og regndis. Sået sidste omgang ved P. Jensens skel. Pløjet i mosen sået gødning. Harvet med fjerdharve i mosen. Hr. og Fru Navntoft Viborg på besøg, vil have kartofler. Birgit Navntoft på besøg om aftenen
29. Sol og tørt. Malet. Harvet op til såning i mosen. Hos Egon Bak om kartofler.
30. Sol, tørt og frisk blæst. Malet. Harvey i roejorden i haven og til staldfoder. Niels Jespersen efter æg og Kartofler. Nanna og Frederik om aftenen, fødselsdag, bryllup.

Maj
1. Fint vejr, sol og lidt blæst. I Vendsyssel til konfirmation hos Emil og Mary, startet kl. 8.30 hjemme kl.9 Svend Lassen har hjemmevagt.
2. Sol, tørt vejr og varmt. Sven Lassens har lånt traktor og plov, har fået 15 kr. for søndagsvagt. Ordnet såmaskine til roer. Harvet op til roer. Sået gødning og salpeter i eng og mose.
3. Sol, tørt og blæst. Sået roer på læggepladsen. Ringet om 3 grise malet. Harvet roestykket igennem.
4. Diset, koldere. Sået roer nede ved skrænten. Lagt 20 rækker kartofler. Bestilt Laursen med chauffør til middag hentet hegnspæle og tråd. Om aftenen i Silkeborg. Kartofler til N. Jespersen Moselund.
5. Regn. Oppe i byen, betalt salpeter og brugsen. Sået sukkerroer. Aksel hentet ajletønde, er begyndt at lave hegn. P. Svinth hentet 40l. benzin
6. Regnbyger. Ordnet æresport til Agnes og Eli. Gratuleret Lis på 50 års fødselsdagen. Til Bryllup hos P. Svinth. S. Lassen har hjemmevagten.
7. Regnbyger. Ordnet hegn, køerne ud, 3 timer. Malet, oppe i byen. Begyndt at samle sten. S. Lassen lånt traktor og vogn, betalt 10 kr. kartofler til N. Kristensen. Hentet en ½ td. hos E. Bak 25 kr.
8. Mors Dag. Dis med sol og kølig. I Silkeborg.
9. Solskin varmere. Malet. I Silkeborg til fødselsdag. 1 td. kartofler hos Skov 35 kr. om eftermiddagen repareret hegn Kyllinger fra Gyda Ankersen 17 stk. 30kr.
10. Varmt vejr. Ordnet hegn. Ringet til Johannes Gert Hansen om såning af salpeter tlf. 202. Samlet sten. Mary Lassen hentet æg.
11. Byger, koldere. Malet Kørte sten sammen. Kristian Sørensen har hentet i kasse kartofler 12 kr. 1 sæk salpeter, ikke betalt. 1 læs roer ind. Oppe i byen. Kristian Mikkelsen har betalt 1 kasse kartofler på forskud.
12. Solskin, tørt. Samlet 1 læs sten. Harvet roer jorden op til såning. Skulle havde sået roer, men fik besøg af Inger og hendes kæreste, var på udflugt til Vrads og Velling Koller. Om aftenen hos Henry Jakobsen, kæresten lånte bilen til Silkeborg.
13. Sol, tørt. Sået roer. Inger og kæresten tager af sted igen. Kvierne bliver ude om natten. Samlet sten. Om aftenen har Johannes Gert Hansen sået salpeter 50kr. 54 sække.
14. Sol, tørt. Malet. Kørt den sidste kornstak ind. I byen med kartofler til Chr. Mikkelsen og N. Kristensen – restance 12 kr. Hentet kogte kartofler hos Bertil Laursen. Bordplade med til Kr. Sørensen. Viggo lånt vogn.
15. Sol, tørt. Lavet hegn. Karl Bonesen skåret grise. Lavet hegn i engen. Aksel og Jørgen på besøg 2 kas. Kartofler, æg.
16. Sol, tørt. I banken vekslet checks. Gæster fra Silkeborg og Hammel. Pumpen ud i engen. Lavet hegn derude. Skulle havde været på kommunekontoret, angående vej.
17. Sol. Tørt. Begyndt at raderense. Gæster tager af sted. Pumpen i engen virker ikke, kørt op til smeden få at få den repareret, engang mere, frostsprængt. P. Svinth på besøg.
18. Sol. Torden lille regnbyge. Radrenset sukkerroer. Pløjet grund hos A. Nielsen. Harvet og markeret op til kartofler. Ude i engen med pumpen igen, nu går den godt. 1 læs roer ind.
19. Kr. Himmelfartsdag. Regn om natten, sol, tørt. Malet Hyppede kartofler. Ordnet have.
20. Storm, regn Tærsket. Oppe i byen, klippet. Sovet til middag. Hentet rundsav. Savet brænde.
21. Overskyet, lidt sol, blæst. I byen. N. Kristensen har betalt. Jeg har betalt regning hos mekaniker og smeden. Savet brænde om eftermiddagen. Knud K. heroppe. Om aftenen i Silkeborg hos J.J.
22. Let skyet, sol. Malet, ordnet rem. Kvier i engen. Oppe i Bording. Jeg har været hos P. Svinth om aftenen.
23. Torden om natten, blæst og regn. Ordnet radrenser. Kalv ud på græs. Radrenset 2 gange. I brugsen betalt gødning 1125.25kr. salpeter 1137.65kr. betalt staldgødning 375.00. Har betalt salpeterspredning 50.00kr.
24. Blæst, lidt sol. Malet, radrenset. Jenny er begyndt at tynde roer.
25. Let skyet, sol, lidt regn. Bilen smurt. Jenny hos damefrisør. Tyndet roer. Ti. Sølvbryllup hos Aksel og Jenny.
26. Skyet, blæst. Tyndet roer. Baghjulet på bilen punkteret. Om aftenen hos P. Svinth.
27. Let skyet, lidt koldt, frisk vind. Tyndet roer færdig på skrænten. Ny slange i venstre baghjul på bilen.
28. Fint vejr, sol. Hentet kartofler hos S. Skov. Leveret til R. Hampen 25 kg. C. Ove 25 kg. N. Kristensen 25 kg. tyndet roer, harvet i haven.
29. Pinsedag. Fint vejr, sol. Hentet svigerforældre. K. Sørensen 1 kasse kartofler 12 kr. hos K. Klausen. Kørt en tur omkring Pårup hede.
30. 2. Pinsedag. Fint vejr, sol. Malet og flytte svin. Fået 2 kalve ud på græs. Per og Bente på besøg. Knud og Inger på besøg. Nede i Silkeborg med svigerforældre, omkring Frederiksdal hos S. Bak, ingen hjemme.
31. Fint vejr, sol, tørt. Harvet og hyppet kartofler, tyndet roer. A. Nielsen lånt tjærespand og kost. J. Ravn hernede angående Bertil flytter til Ørnsø i Silkeborg. Hentet ¼ gris.

Juni.
1. Lidt koldere, regnbyger til aften. Sidste læs roer ind. Radrenset. Jenny ordnet grise. Sået græsplæne.
2. Storm, tørt. Malet Sået urtesager i haven. Ko kælver, en tyrekalv. Tærsket. Dyrlæge til en lungegris 20kr.
3. Storm, letskyet, tørt. Ringet til Sigvard Rask. Ringet om sprøjtning af ukrudt. Tyndet roer. I Silkeborg efter kartofler. Hilst på Ingrid. Hos svigerforældre.
4. Storm, skyet, tørt. Kartofler til Chr. Klausen 28 kr. 1 kas. N. K. 1 kas. M. Pedersen, mangler 1.25kr. Dyrlæge til sprøjtning af gris, 35 kr. ko diare. Tyndet roer. Ude i Engen, møllen er væltet, broget kvie, tyregal. Viggo med ude at rejse møllen. Kaffe hos Viggo om aftenen.
5. Grundlovsdag. Blæst, let skyet, varmere. Vasket bil. So løbet, den der fik 17 grise. K. Sørensen 1 k. kartofler 12 kr.
6. Regnbyger om natten, frisk vind. 1 gris til slagteren. Tyndet roer. Bestilt et signalhorn til bilen. Alfred Nielsen betalt gødning også for Villy. Sigvard Rask har set på 2 tyrekalve.
7. Sol, tørt. Leveret 2 tyrekalve. Malet, tyndet roer. Nyt signalhorn 40 kr. ko insemineret 84 kr. begyndt at tynde sukkerroer. Ordnet mølle og hegn i engen.
8. Sol. Tørt, let skyet. Tyndet sukkerroer. Afsendt brev til sagfører Gudmundsen.
9. Sol. Tørt. Jenny har tyndet de sidste roer. Hos dyrlæge efter indsprøjtninger til smågrise, hjalp ikke, 3 pulver 30 kr. begyndt at radrense 2,gang. Hyppet kartofler hos A. Nielsens søn.
10. Sol. Tørt. Radrenset. Hakket roer. I Silkeborg efter kartofler. Afregning på kalve 2000.25kr.
11. Sol, tørt. Kartofler til Osvald Jensen 2 kasser 24 kr. Lund Tollund 1 kasse. 1 kasse Marius Petersen. Hakket roer. Hos Frederik Kidmose til Nannas fødselsdag om aftenen.
12. Sol, tørt. Malet. Hos A. Nielsens 70 års fødselsdag, frokost 9.30.
13. Sol, skyet, regnbyger. Hakket roer. I banken, checks på gris og kalve. Køerne ind, græsmang l. Lilly herovre efter rugeæg. Brixes om aftenen.
14. Lummervarme 22 – 24 gr. Jenny har storvask, jeg hakker roer. Brev fra fatter. Brev fra sagføreren. Helle herovre.
15. Varme 28 gr. hos Børge Liin, Søren Dam, brugsen, foderstoffen. Niels Teglværk på besøg. I roerne. Børge Liin har hentet so patter.
16. Varme 27 – 28 gr.. malet, i roerne, færdig på liggeplads. Viggo og Lilly herovre, mens jeg har været derovre på marktur.. Aksel Madsen har været her.
17. Varme 28 – 30 gr. blæst. Hakket roer færdig med 20m stykker, begyndt på sidste stykke Viggo lånt traktor. Om aftenen hentet kartofler i Silkeborg, Gerda med hjem.
18. Lummervarme 28 – 30 grader. Malet Kartofler til Osvald Jensen, N. K. 1 kas. I byen, Radrenset. P. Svinth og Arne på besøg. På marktur med Gerda.
19. Varmt, tør blæst, lille regnbyge. Hentet svigerforældre. S. Skov til frokost. ½ k. kart. Til Frederik Kidmose. Brev til sagfører med fuldmagt. Om aftenen i Silkeborg med Gerda og svigerforældre,
20. Regnbyger. Tærsket. So med Børge Liin på slagteri. Tærsket færdig.
21. Sol, lille regnbyge. Hakket og hyppet kartofler. Patter hjem fra Børge Liin, drægtig. 1 k. kartofler bestilt til polakhuset.
22. Varmere. Radrenset. Oppe i byen sammen med P. Tollund og Lund, inviteret til Hallvards fødselsdag lørdag 8 dage. Radrenset, Jenny har hakket roer. Et får i roerne, har givet besked til københavneren. Hos K. Klausen, låner briller til fodboldkampen.
23. Varmt, lynnedslag, regn og torden. Malet. Hakket roer. Lilly til kaffe. Ude i engen for at se efter kvier. Lynnedslag i elektriske installationer kl. 17.30 i kostalden. Hos P. Svindt til sankthans blus, pølser og kaffe.
24. Køligere. Elektriker i gang med reparation, udskiftning af el hegn, cirkulationspumpe, pærer og sikringer. Kontrol af installationen færdig omkring kl. 14. Jeg har repareret hegn, kalve rendt ud. Hos forsikringsvæsenet. Kvie hjem fra engen. Insemineret kvie nr. 29. I Silkeborg efter kartofler. Jørgen og Dagny kommer med feriebørn.
25. Lummervarme. Kvier ud i engen igen. Malet. Ud med kartofler 1k. til Vilhelm Tataschuk 1 k. til A. Kristensen. Hakket roer.
26. Køligere. 1 gris dør. En tur i skoven med Tommy og Pia. Per og Bente kommer og henter Pia hjem. Hos københavneren, kører efter havetromle i brændevinsgade.
27. Skyet, regnvejr. Malet. Hentet 3 sække salpeter sået på roer og kartofler. Hakket roer. Sået salpeter i haven sået mere græsfrø på plænen og klappet spor efter kalve. Fejet ned i stalden.
28. Køligere, spredte byger. Hakket roer.
29. Varmere, frisk blæst. Lavet griselejer af træ. Malet. Gerda kommer med Svend. På stationen efter pakke til Tommy. I brugsen. Lånt rensejern af Viggo. Radrenset med hypning. Kørt aftentur omkring klosterlund og Skygge.
30. Sol, frisk blæst. Malet. Renset roer. Om aftenen i Silkeborg til fødselsdag hos Aksel. Gerda og Tommy bliver dernede og tager til Hammel bagefter.

Juli
1. Sol, frisk blæst, let skyet. 2 døde grise mere, ringet til destruktionsanstalt, skal obduceres. Hakket roer. Radrenset. Slået græs under hegn i engen og herhjemme.
2. Sol, frisk blæst. Malet Kartofler til N. Kristensen. Begyndt at lave kyllingegård. Stenmanden hørt om sten. Rækværk om ærter.
3. Varmt, tørt med blæst. Ordnet pletter på bilen. P. Svindt på besøg. Viggo lånt traktor og renser.
4. Varmt. Slået græs i engen, har taget mellem 4 – 5 timer med hele arealet. Viggo lånt traktor og hypper.
5. Skyet, regn. Malet. Hentet kalk, korn, kartofler og foder. Gravet 3 grise ned. Lavet kalk. Snakker med dyrlæge om grisene. Ordnet nr. til køer. Aksel Madsen været her om græsslåning. Skorstensfejning.
6. Sol og regnbyger. Oppe kl. 5. Tager af sted til fars fødselsdag kl. 7 – 7.30. Gerda og Tommy med. Sven Laursen passer hjemme. Hjemme igen om aftenen kl. 10. 1 gris dør.
7. Sol med regnbyger. Hos N. Haglskær om rivning og presning af hø. Brev fra Bertil. Savet brænde. Om aftenen ned hos Bertil sammen med A. Nielsen og J. Ravn.
8. Sol op af dagen. Begyndt at kalke. Lauritsens kommer fra Vendsyssel mod Vejle. N. Haglskær river hø sammen og presser. Svend Åge hjælper med at køre 4 læs hø hjem.
9. Let støvregn. Malet. I byen. ½ sæk hønsepiller. Jørgen kommer sammen med Henny og hendes kæreste der fortsætter til Tyskland. Hentet 3 læs hø hjem fra engen.
10. Sol med skyer. 2 køer i engen. Lånt Viggo traktor og harve. Ordnet have. Jørgen og mig i biografen.
11. Regnvejr. Kalker i stalden. Om aftenen i Silkeborg med Jørgen. Tommy kom hjem kl. 9.30. soen begyndte at fare, har sat hele natten.
12. Skyet, regnvejr. Soen fik 13 grise 10 levede. Savet. Malet. Hos Viggo om græsslåning.I Kragelund hos Tony Nielsen om grundskyld af eng, betalt. I engen og set efter kvie. Ko nr. 29 gal. P. Svinth på besøg.
13. Sol, blæst. Inseminør til nr. 29, nr.27 med kalv. Slået græs ovre hos Viggo til middag. Slagstang til smeden. Kalket i svinestald.
14. Sol, byger. Hos smeden efter slagstang. Slået græs hos Viggo. I Silkeborg efter jern til smågrisene og i banken om fortsættelse af bankbog et ½ år. I engen og set efter kvien. Hos Viggos svigerforældre med Jørgen og Tommy.
15. Sol med byger. Malet. I brugs og foderstof 2 td. byg 1 kartoffel. Ordnet have og gårdsplads. Kalket i stald.
16. Sol, overskyet. Malet. Givet smågrisene jern. I brugs, ringet om grise. Henny og Bo Jensen hentet Jørgen. Grisene begynder at dø efter jern, 4 dage gamle. Kalket. Marktur med Tommy. E vitaminmangel kan reddes med dyrlægehjælp.
17. Sol, skyet. Oppe hos P. Svinth på Pankas over Københavnerheden hjem. Om eftermiddagen i haven. I Silkeborg
18. Sol, let skyet. Malet I byen efter varer. Smith og Astrid, Viktor, Julius med svigermor kommer. Jørgen og Dagny med børn kommer og henter Tommy. Kalker og Jenny hos S. Lassensen. P. Svinth på besøg låner lidt korn.
19. Sol, varmt ca. 25 grader. Hentet stige hjem fra Grågård. Oppe i byen efter solbriller. Kalket. Ordnet vindue i soveværelset.
20. Sol, varme 25 gr. Tjæret taget på hønsehuset. Alfred Nielsen har hentet 3 kyllinger, betalt. Kalket. I engen og se til kreaturerne 2 kreaturer med dårlige patter. Hentet kalk.
21. Sol, varme 27 gr. Hentet 2 td. korn 110kr. I engen og smøre patter i tjære. Kalket Sværtet sokkel sort. Poul Møller og lille Jenny hernede.
22. Sol, varme 24 gr. Hos barber, ingen tid. Kørt grønt hjem til køer og grise, færdig med at sværte sokkel. Begyndt at male. Villum nede med hunden. Ovre at måle Viggos grise, Erik og hans kæreste med 2 andre på besøg, kanotur i Silkeborg.
23. Køligere. Oppe i byen. Ude i engen og smøre patter. Repareret og malet port og døre. Ringet om grise. Hentet 2 brædder hos K. Klausen. Om aftenen i Silkeborg. P. Svinth og Brix har været hernede.
24. Tordenbyger. Renset ud i kalveboksen i laden. Kørt 1 læs brænde ind. Oppe i byen og hentet kraftfoder og blev klippet. Henne hos Kjær sammen med P. Svinth. Speederkabel i stykker i bilen, ringet til mekaniker.
25. Køligere. Renset ud i roehuset. Kørt sten fra kloakledning over i marken. Bilen ordnet og smurt. 2×18 kr. insemineret ko nr.32.
26. Køligere med byger. Vasket bil. Taget svigerforældre med til Hammel over Gjern Bakker og ud til Engesvang. Købt gummi og ordnet malkemaskine.
27. Køligere, lidt sol. Hentet 2 td. korn, rug, byg. 110kr. Malet. Karl Bille kværnet 45kr. Aksel hentede svigerforældre.
28. Køligt med byger. Begyndt at ordne bremser på traktor. Besøg af Gunner og Johanne. På tur til Pankas, Funder kro, Moselund, de kører igen omkring kl. 6. Om aftenen Chr. Møller, Gutte og bedste.
29. Køligere med tordenbyger. Ordnet bremser på traktor. Hentet grønt. Valdemar Færch hernede. I brugsen og foderstof Svend Laursen hentet traktor til pløjning og harve. P. Svinth om aftenen med familie. Rundtur i Engesvang kommune og inde og se kirken.
30. Køligere med byger. Ko nr. 31 har smidt kalven, omtrent 5 måneder henne.

August
1. Køligere med byger. Dyrlæge til ko nr. 31. Vitamin sprøjte til grise 39 kr. Kørt møj i haven og pløjet ned. Hentet blade hos Brix
2. Køligere med byger. På foderstoffen 1 td. byg, voksefoder. Kalket hvælvinger i kostald. Hos Vester med bindesegl.
3. Varmere med byger. I engen og smurt patter. Fået binderen ud, smurt og rigget til. 1 kniv til smeden. Jenny ordner badeværelse. I Silkeborg og spise til aften hos Julius Jensen
4. Sol med byger. Viggo lånt vogn til Bording. Lavet brædder, liggepladser til svin. Købt savklinger og søm i brugsen. Skåret glas til vindue.
5. Køligere med byger. Ude i engen og smurt patter. I Bording, bestilt træ, hos Haglskær, ikke hjemme. Betalt skat, betalt brugsen. Sat glas i vinduer. Begyndt at ordne roeskærer.
6. Køligere med regnskyl. Per, Bente med børn på besøg, gennemrejse til Farre.
7. Køligere med sol og skyer. Knud Kristensen heroppe, hele dagen.
8. Sol, regnbyger. Ude i engen og ordnet patter. Savet brænde hele dagen. C.O. Hansen fået grund udstykket. Oppe i brugsen. P. Svinth og Martin på besøg.
9. Sol, lidt morgenregn. Hentet bolte oppe i brugsen. Lilly og Viggo herovre og se på udstykningen og ny vej
10. Regn det meste af dagen. Akkumulator opladet 5 kr. hos mekaniker, snakket om udstykning vej og grunde. På Grågård og ringet om grise. Med Viggo og drengene i Bording efter cykler, om ad P. Svinth og snakket om omvurdering af ejendomsskyld.
11. Skyet og blæst. I engen. Hos Kyed og Rode Olesen, bindekniv med hjem fra smeden. Ordnet binder. Malet. Lilly ovre og plukke ribs. Om aftenen i Silkeborg hos svigerforældre. Jenny fik cigaretter 40 stk. Moster Marie
12. Regn det meste af dagen. Hos Lassersens efter jordbærplanter. Plantet 5 rækker jordbær ca. 250 planter, art: Senga Sengana. Oppe hos Chr. Gert med briller og vækkeur.
13. Varmt og tunge skyer. Alfred Nielsen henter jordbærplanter. I foderstoffen efter 1. Byg, 1 rug og 1 kraftfoder. Hos K. Klausen med varer, hentet halm hos Viggo. Kartofler til Niels Kristensen 1 kasse 7.50kr. P. Svinth på besøg. Hos P. Svinth om aftenen.
14. Blæst, sol. Skyet og regn. I engen ko nr. 5 b. har kælvet, kviekalv, kommer med hjem. Hos Søren Dam om vurderingsskema. Til indvielse af sportsplads, den nye station. Om aftenen til fest på ”Stjernen”.
15. Skyet, frisk blæst. Hos Vester efter sejl til binder. Sejlet klar, binder klargjort, begyndt at høste rug. Dyrlæge til ko nr. 5 b og kalven har fået indsprøjtning 2 grise har diarre. P. Svinth hernede.
16. Sol let blæst. Høstet de 3 stykker i overmarken ca. 5 td. land blandet sæd. Jenny har sat sammen.
17. Sol, let blæst. I engen møllen er væltet. Sat korn sammen begge to til kl. 1. Valdemar Kristensen hernede. Begyndt at høste nede i marken ca. 2 td. land.
18. Sol og varme. Sat korn sammen. Oppe i byen, om Grågård, snakket med S. Dam i brugsen. Begyndt at høste ned i marken, udlægskorn. Jenny har ryddet op i laden. Om aftenen i Silkeborg.
19. Sol, meget varmt. Oppe på trælasten og hentet brun tjære og smøre kvæger ude i engen. Sat korn sammen og høstet det andet stykke.
20. Sol og varmt. Lilly herovre efter æg. Kartofler til N. K. 1 kasse 7.50. K. Kristensen heroppe med 2 og kommer senere med øl i marken. Begyndt at høste det næstsidste stk. binderen gået i stykker kl. 5. Smeden hernede og i Silkeborg efter stumper.
21. Sol og varmt. I engen og smøre patter og har møllen nede og fået den til at gå igen. Binderen er lavet og jeg starter igen, der er noget besvær med det nye stykke, hentet bindegarn hos P. Jensen. Køerne kommer ind om eftermiddagen, Viggo hjælper til. Høstet færdig om aftenen. Gerda og Brix på besøg.
22. Sol med skyer. Tærsket rug. Viggo kommer og hjælper til kl. 12 med at høre korn. Malet og oppe i byen efter fodersotffer, kører korn, Per hjælper til. Begynder at regne.
23. Regnvejr det meste af dagen. Tærsket sat korn sammen. Ringet til Chr. Godsk, fjernsyn. Hentet vækkeur hos Chr. Gert, hos Kyed og smeden.
24. Regndis. Viggo herovre, jeg skal skære vinduer til og han vil hjælpe. Oppe og hente hegnspæle. Hos Viggo og ordne vinduer. Slået hegnspæle ned Oppe hos P. Svinth og låne el bor og boret et hul i rivemaskinen
25. Opklaring. I engen. Forskellige småting. Begyndt at høste i mosen, holder igen, det er ikke moden. Gør vogn klar og hyrer et par folk til i morgen. I brugsen og i Silkeborg om aftenen.
26. Frisk blæst lidt sol. Slagte, brugs og Kyed. Køre korn og Valdemar og Alfred hjælper til. 2 vogne Valdemar går kl. 3 Per kommer og kører kl. 5½. P. Svinth har været her og har fået sit bor med hjem.
27. Sol og mild brise. I engen N. K 1 kasse kartofler 7.00kr. 10.30 kommer Valdemar og Alfred, kører korn til kl. 5.30, 2 vogne. Lilly 1 time Poul 2½ time.
28. Sol tørt vejr. Høstet det sidste korn i mosen. Laurits og Alma på besøg Hentet 1 læs korn. Campinggæster i mosen.
29. Køligere skyet. I engen og i brugsen. Begynder at kører korn. Færdig med at kører korn, undtagen i mosen. Alfred Nielsen 17 timer 85 kr. Valdemar 15 timer 75 kr. Per 2 timer.
30. Blæst, overskyet regn. Sat korn sammen i mosen. Oppe på Grågård, tærskeværk i gang. Begyndt at rive stubber. Kører til Ikast med fjernsyn. Kunne ikke konstatere nogen fejl.
31. Skyet og lidt sol. Hegnet virker ikke. Bud til elektriker, men kommer af sig selv. Klippet. 5 pund tyttebær hos Jenny Jensen foderstoffen 15 kr.. i Silkeborg efter gummi til malkemaskine. Slagtet gris. Ordnet malkemaskine, skyllet rør ud med sodavand, skiftet olie flere gange.

September.
1. Skyet sol midt på dagen. Harvet stubmark. Jenny ordnet gris. Oppe i fryseboks med grisemad. Harvet. Ovre og se mejetærskning hos Viggo. P. Svinth med invitation til hans fødselsdag, deroppe om aftenen. ½ sen.
2. Regnbyger Harvet stubmark. Ruth henter mirabeller. I brugsen om aftenen.
3. Regnbyger. Kartofler til N. K. 7.00 I brugsen. Harvet stub. Bestilt jern til plov. I engen, kvie brækket ud, ordnet hegn. Viggos og børn ovre til kaffe.
4. Sensommervejr med regnbyger. Roer hjem, malet Karl Bonesen kastreret grise. K. Kristensen og P. Svinth på besøg. V. Kristensen hører om høstarbejde. Gjort rent i haven.
5. Regnbyger. Tærsket. Harvet sidste markstub 1. Gang. Kalket 2 svinestier, kogende vand med soda og lysol i kalken. Hentet blade hos Brix, hos K. Klausen.
6. Stærk blæst. Regnbyger. Mary. L. hentet æg. Lavet 2 hegn færdig i løbet af dagen. Jenny har fået nye gummistøvler. A. Nielsen har hentet avner. Hos mekaniker og skiftet blænderkontakt. Smeden nede ved ploven.
7. Storm. Byger Kørt korn fra 10.30 til 3. Valdemar og Alfred hjælper til, holder på grund af regn. Tyrekalv har trommesyge, dyrlæge 25 kr.
8. Blæst, byger. Ordnet så vi kan begynde at skære roer. Sat korn sammen. Kørt korn, og kørt det sidste hjem til aften, står på vogn på grund af regn.
9. Byger Taget soen fra 5 grise. Sat de sidste 2 læs korn i stak. Jenny bælger ærter. Hentet roer uden top. Lukket til på ladetaget.
10. Regnbyger. Roer hjem, skåret roer. Kartofler til N. K. 7.00kr. Tærsket. I engen og hentet ko hjem med yverbetændelse. Om aftenen til spisning hos Aksel og Jenny.
11. Pænt vejr med lidt sol. Ringet til Sigvald Rask om tyrekalv. Ringet til dyrlæge om en ko fra Grågård. Dyrlægen kom kl. 3 og amputerede en patte, penicillinbehandling og E vitaminer.
12. Varmere med byger. Roer hjem. Badet kopatter i sæbevand og klor. I byen, set på harve hos mælkemanden, talt med K. Sørensen om regning. Desinficeret i en svinesti. Fået binderen ind. Svin fra Sigvald Rask.
13. Mildt med byger. Tyrekalv hentet. Hentet brædder til svinesti. Regulatorrem til traktor hos P. Jensen. Harvet stub 2. Gang.
14. Blæst med byger. Hos B. Liin om 1 so. Harvet stub 2. Gang. V. Kristensen hernede og fil 17½ kr. til gode for høstarbejde. Mary Lassesen efter æg.
15. Blæst med byger. Roer hjem. Børge Liin har været her med en orne og har løbet 1 so. I brugsen har fået udbetalt gødningstilskud. Pløjet til rug. Hentet blade hos Brix.
16. Blæst med byger. Roer hjem. I banken, betalt regning hos smeden, talt med cementstøber. Kaj Hansen i banken. Pløjet færdig til rug. Harvet stub 2. Gang.
17. Blæst. K. Sørensen 1 k. kartofler og betalt regning 47,60, N. Kristensen 35 kg. 10,50. I brugsen Harvet stub 2. Gang. A. Nielsen og søn efter halm. K. Kristensen på besøg.
18. Sol og tørt. Malet. Hos Hagelskjær betalt 110,00 for hø rejsning og oprivning, hos Egon Madsen om kartoffelopkørsel. I engen. Om aftenen i Silkeborg.
19. Skyet og tørt. Smeden har svejset i kostalden. Tærsket blandet korn og sædrug, hentet halm hos Viggo. Flytte so og ordnet sti. I skoven efter stænger. P. Svinth.
20. Blæst sol og tørt.. harvet op til såning. Sået rug over middag 1 td. land, harvet efter, hentet stænger hjem fra skov. I brugsen og Brix. Om aftenen Lilly på besøg, oppe hos Aksel og ringet til Egon Madsen.
21. Skyet, blæst. Hos Aksel og ringet til maskinstation om kartofler, kunne ikke komme inden mandag, malet og kært roer hjem. Begyndt at tage kartofler op med hakke. Købt en kilerem til malkemaskinen ovre hos Viggo 5 kr.
22. Skyet, blæst. I Silkeborg og hentet svigerforældrene. I kartoflerne fra kl. 10 – 5. Valdemar fra 11 – 3. Alfred fra 10 – 5. Poul Erik hernede med kasse og 5 kr.
23. Overskyet og blæst. Alfred og Valdemar kl. 9. Valdemar holder til middag 30 kr. Alfred til kl. 5. 13 timer til gode. Mangler kun 2 halve rækker.
24. Overskyet blæst, koldere. Renset kloakrør. Sorteret kartofler 70 pund til N. K. 50 pund til smeden, ikke betalt. Færdig med kartoffeloptagning. Kørt kartofler i kælderen, roer hjem, malet 1. Time hos Viggo kørt halm.
25. Smukt med sol. Ordnet haven rent ved jordbær. Ringet til Vendsyssel. Aksel, Jenny, Alex og Orla, besøg. Svigerforældre med hjem.
26. Overskyet, blæst. Ko nr. 30 kælver, 1 kviekalv. Tærsket. Alfred har fået 65 kr. ovre og hjælpe Viggo med halm kørsel, hentet 2 læs halm til roekuler, hentet roer. Støvsugersælger, sælger Nilfisk motor og slange. Malet korn.
27. Lidt blæst, tørt, sol. Soen fik 11 grise fra 12 -7 morgen. Gamle ko nr. 16 har fået en kviekalv. Dyrlæge fik 38 kr. Alfred og Lund hjalp til I brugsen Revet kartoffeltoppe sammen. Begyndt at harve 3. gang.
28. Nattefrost, smukt vejr. Kørt til Vendsyssel og hentet far. Hjemme igen kl. 5. De er begyndt på huset til C. O. Hansen.
29. Nattefrost, smukt vejr. Er gået i gang med at rive muren ned i svinestalden og sætte brædder op. Kørt murbrokker på vejen og kørt roer hjem. Oppe i byen og Brix. Set på nedgravning af vandledning og talt med smeden.
30. Nattefrost, smukt vejr. Forskelligt. 1 læs roer, samlet og kørt kartoffeltoppe sammen. Fatter hugger top af kålroer. Harver 3. Gang. Toppe hjem til kvierne Viggo herovre.

Oktober.
1. Smukt vejr. Kartofler til N. K. 10,50. I brugsen Tærsket. Hjulpet til med 2 læs korn på Grågård. I Silkeborg, Gerda også i Silkeborg. På Ørnsø og besøge Bertil.
2. Gråvejr, regn til aften. I Vejle fra kl. 9.30 til15.30. Karen og Ruth heroppe.
3. Gråvejr. Hentet roeroptager på Grågård, repareret hos smeden. 1 kraftfoder med hjem, ikke betalt. Fatter og Jenny hugger top af. Ordnet Ensilagebeholder. 1 læs roer og 1 læs top hjem til fodring.
4. Regn hele dagen. Hentet materiale til ny vognlad, 90 kr. til brædder og vanger. Lavet vogn hele dagen.
5. Klart og smukt vejr. Kørt kålroer op til fodring. Kørt sukkerroer top til ensilagebeholder. Kørt sukkeroer op.
6. Gråvejr, let regn Kørt sukkerroerne sammen.
7. Dis og tåge. Malet, tærsket. En tur i banken og hos Kyed og brugs. Kørt kålroer sammen.
8. Nattetåge lette op af dagen. Kartofler til N. K. 10,50. Bestilling til Johannes Nielsen, Moselund og Chr. Mikkelsen. Kørt kålroer.
9. Dis, smukt vejr. Hos P. Svinth. kartofler til Johannes Nielsen Moselund. Bestilling på 1 td. til Chr. Mikkelsen. Gerda, Svend Åge og kæreste på besøg. Laurits, Alma, Villy og kæreste på besøg.
10. Køligere. Kørt roer op. Kørt roer sammen 1 læs ind. Ringet til Vendsyssel. Var i engen og fik fanget kvie som var brudt ud.
11. Gråvejr. Hos sagfører angående eng. Kørt roer. Helle herovre første dag. Ringet til P. Svinth er her samtidig angående grise, købt seks, 800 kr.
12. Nattefrost Smukt med sol. Kørt top. 1 læs roer ind. Kørt hele partiet op herhjemme på grund af orm der æder dem. Modtaget 6 grise. Om aftenen i Silkeborg.
13. Gråvejr, køligere. På foderstof og i brugs. Kørt roer, fatter hugget top af. Brev fra sagfører med skøde. Lis og P. Svindt på besøg, betalt 798,25kr for grise.
14. Skyet, blæst. Hentet 1 læs top. Tærsket, oppe i byen, klippet. Sorteret kartofler, brev fra sagfører. 1 læs kartofler hjem. Pløjet om kulen.
15. Gråvejr til tider regn. Kartofler til Søren Sørensen, Chr. Mikkelsen ½ Td. N. K. 35 kg. H. Kristensen har været her. Hos Grågård og hørt om smågrise, inde hos Viggo, malet, hentet top. Dækket ensilage. Betalt frø 243,90kr. fjernsynslicens. Nede hos Bertil og fået underskrevet skøde. P. Svinth og Jens Ravn vitterlighedsvidner.
16. Tåge, let regn. 2 kvier fanget fra Grågård, hegn i uorden. Kristian, Tove og Niels Ove kommer og henter far, kører kl. 2,15. Lilly på besøg.
17. Dis. Kørt roer op, og kørt sammen.
18. Diset og varmt vejr. Roerkulen er for varm, skilt den ad på midten og lavet luftkuller. Kørt kålroer sammen. I Silkeborg. Jørgen, Laila og Axel hernede.
19. Varmt og diset. I byen, kraftfoder og i brugsen. Sender skøde og skema tilbage, underskrevet. Kørt de sidste roer i kule. Aksel Grågård har været her.
20. Regn det meste af dagen. 3 grise flyttet i en anden sti. Sorteret kartofler, afhentet over middag. 1 læs roer ind. Ude i marken. Efter blade hos Brix kl. 7, ikke hjemme
21. Tåge og dis. Tærsket. Dyrlæge til gammel ko. Ordnet svinesti. I brugs og foderstof.
22. Dis med lidt opklaring. Kartofler til K. Sørensen 7.50. N. K. 10.50. 1 sæk kraftfoder 39,50. Malet. Kartofler i kælderen. 1 læs roer hjem. Hos P. Svinth om aftenen.
23. Dis og regn. Ringet til S. Rask med køer til salg. Ordnet dørhåndtag i stalden. Roekulen damper af varme, gravet lidt i den. Plukket hyldebær hos Viggo. K. Sørensen kommer efter ½ Td. uptodate til Ålborg. Brix og Gerda hernede med blade. Betalt for kørsel.
24. Dis med fint vejr. Sorteret i roekulen og kastet den om, fordi den er for varm og mange rådner. Sigvard har været her, i ko af sted i morgen. Traktor vil ikke starte i marken, Viggo slæber den i gang. Indsamling til flygtninge hjælp, stor udsendelse i fjernsyn
25. Koldere, sol fint vejr. Skiftet olie på traktor, klargjort til pløjning. I ko afhentet af Sigvard Rask til Herning. Lagt lidt halm på kartoffelkule. Hentet 1 kvie hjem fra engen. Skal kælve den 18. november.
26. Nattefrost, fint vejr. Tærsket og pløjet. 1 læs roer hjem, ordnet kartoffelkule med nyt halm. Smeden nede og bestille 2 Td. kartofler.
27. Diset og mildt. 1 sæk kraftfoder 25 kg. korn 64 kr. Pløjet. Chr. Sørensen hernede. Korporative fra Silkeborg ordner vej. Jenny har sorteret kartofler.
28. Nattefrost klart vejr. Pløjet. Igen varme i roekulen. Jens Oluf lejer jagt 100kr. Korporative færdig med vej. Jenny færdig med kartoflerne.
29. Nattefrost mildere.. Malet og 1 læs roer hjem. Kartofler til N. K. 10,50. Smeden 2 Td. kartofler. 10 æg 2,65. Jens Oluf på jagt. Afregning på ko netto 1176,00kr 90.574 kg.. inseminør løbet nr. 31 og nr. 5 b, skyllet yd for børbetændelse.
30. Nattefrost og smukt vejr. Jævnet vej, talt med Poul Erik, Lund og Verner på byggepladsen. Taget gulerødder og persillerødder op, slået græsplæne.
31. Skyet og blæst. Ordnet rem til halmpakker. Hos fru Søndergård efter plaster til Jenny. I banken, brugsen og foderstoffen. Kørt roer ind, vogn hjem fra Grågård. Pløjet. Sigvard Rask har set på kvie.

November
1. Diset klaret op til aften. 2 kalve ind og klippet. Malet og pløjet. 1 læs roer ind. Kyllinger i box, i brugsen. Betalt skat. P. Svinth hernede.
2. Nattefrost, smukt vejr. Hentet Gerda og svigerforældre til middag. Dækket roer med halm. Hentet en kvie hjem fra engen, går i en fold herhjemme. Spillet kort.
3. Nattefrost. Diset. Nede i Silkeborg med Gerda og svigerforældre. Med Aksel Madsen i Kragelund og købe roer. 100Td., 3 kr. pr. Td. Malet, pløjet og kørt 1 læs roer ind. 1 ko har fået dårlig ben.
4. Tåge, regn. Tærsket, pløjet. Mejeripenge 344,00kr. Peter Tollund har hentet 1 td. Bintje 3 k. uptodate. 50 kr. Hjulpet Aksel med at læsse gran grønt. I byen Brugsen kraftfoder, P. Jensen 10kr. 60 års fødselsdag. En mand fra Funder Nørhede har set på kælvekvie.
5. Diset. Kartofler til Chr. Mikkelsen 50kr. 10 æg til Stinne 2,50. N. K. kartofler 10,50, æg 5,00kr. hønsefoder 38,50. Pløjet. Lilly herovre.
6. Dis med opklaring. K. Bonesen skærer 4 grise 3.00kr. Børge Liin med orne bedækker en polt 18.00kr. Jenny Møller bestiller 2 kasser kartofler, Karen og mand med hernede.
7. Dis med opklaring. Skær rettet hos smeden, 2 bolte. Plov del svejset hos C. O. Hansen. Jens Ravn bestilt 1 td. kartofler. 50 kg. kartofler til Bernhardt Daniel 15.00kr. pløjer, roer og kartofler ind. Peter Jensen hernede. Damerne til lotterispil i Moselund, jeg kører, vandt 1 flæskesteg til Lilly, Jenny ½ pund kaffe.
8. Dis med opklaring. Valdemar Færck hernede efter halm. Pløjet. Repræsentant fra Lauritsen om gødning. Jenny sorteret kartofler. Hentet kraftfoder, hønsefoder og olie. Pløjet. Brev fra sagfører om skøde på eng.
9. Dis og tåg. Tærsket, malt og plovet. Roer ind. Rejst hus hos mekanikeren. 1 k. kartofler til K. Sørensen. Om aftenen i Silkeborg.
10. Dis med opklaring. Ringet til inseminør, Sigvald Rask og Henning Jespersen. B5 skyllet ud 2 gange. Lys kvie drægtig, pløjet. To mand fra Viborg ser efter oldtidsting på marken. Sorteret kartofler. Jens Ravn 1 td. K. Sørensen 1 td. Viggo og Aksel herovre, hjælper Aksel 1 time med kørsel af roer. Hos Kyed. Om aftenen hos P. Svinth til Martins fødselsdag.
11. Nattefrost. Fint vejr. Malet. Hos sagfører efter skøde på eng i alt 190.50kr. 1 læs roer ind. 1 td. kartofler til P. Tollund 30kr. pløjet lidt, men plov i stykker. Henning Jespersen 30 koks 20 – 10, 350.00kr.
12. Nattefrost, skyet. Kælvekvie af sted kl. 5 morgen. Kartofler til Jenny Møller 15 kr. N. K. K. kartofler, æg 15,50. Stinne æg 2,50. Plov svejset hos smeden. Hos P. Svinth efter kreatursaks, 2 store kvier ind, klippet. Pløjet grøn jord.
13. Skyet, regn. Malet, pløjet. Viggo herovre. Køerne ikke ude i dag. Besøg fra Silkeborg, Aksel, Jens og Orla, svigerforældre.
14. Regn. 1 læs roer hjem. Hos mekaniker med bilen. Jenny storvasker. Pløjet. En repræsentant fra Back om gødning.
15. Nattefrost, opklaring. Tærsket. A. Nielsen hentet 2 sæk. Halm. Jenny til damefrisør, permanentet. Dækker roekuler. Hentet kraftfoder og plastic og blevet klippet.
16. Opklaring. 1 læs roer hjem. Malet, pløjet færdig på grønjorden. I byen efter fødselsdagsgave. I engen, taget pumpen ned, tømt vandkarret, bundprop knækket. Ordnet bil til i morgen, Viggo herovre angående fodring og malkning.
17. Regnvejr. Ringet til inseminør. Taget af sted til Nordjylland, hos Bente i Ålborg ca. 11.30 spist frokost, hos Mary kl. 2. Hos Kristians 2.30, fortsætter med frokost., om aftenen pindemadder og middag, familiefest.
18. Opklaring først på dagen. Afsked kl. 10.30. i sparekassen, hævet en arvekonto 1155.00kr. Benzin i Strandby. Hjemme kl. ca. 1. Mælkepenge ca. 300.00kr. Aksel Madsen hernede om roer. Sigvard Rask med afregning for kælvekvie 1550.00kr. om aftenen i Silkeborg
19. Skyet og koldt. Roer hjem. Kartofler og æg til N. K. 15.50. Mary æg 2,70. hos P. Jensen øl og snaps, foderstof talt om gødning. Gerda Brix nede med blade. P. Tollund ½ td. kartofler 15.00. jens Oluf på jagt. Hos P. Tollund om aftenen.
20. Sneslud op af dagen. 2 sidste kvier ind, klippet. Hos Viggo en tur. Invitation til Chr. Møllers sølvbryllup
21. Snevejr. Hos B. Liin om so til slagteri. Hos smeden angående fyret, ny spjæld. På foderstof 1 læs roer ind. Malet, prøver at pløje, dur ikke. Til brugsfest.
22. Dis, lidt nattefrost. Flyttet søer. So af sted til slagteri med B. Liin. 1 læs roer ind. Hos smeden i Moselund, har ikke tid inden i morgen, pløjet, fået 2 bolte skiftet hos smeden. Til folketingsvalg. Hos Chr. Møller og P. Svinth.
23. Dis. 1. Læs roer ind. Hos smeden i Moselund, svejset på traktor og plov, pløjet afregning af so ca. 500.00. hos Lilly tilbyder bil til Kjellerup.
24. Dis. Malet, pløjet. Viborg arkæolog hernede. Færdig med det øverste jord.
25. Dis. Pløjet mose. Ude at prøve i engen, dur ikke. P. Svinth på besøg. Hos Stensbjerg og bestilt slagtning.
26. Regndis. Slagtet gris. Mary efter æg. Kartoffel til N. K. og æg 15.50, Stinne æg. Tærsket og malet. 1 so løbet B. Liin. Pløjet i mosen. Ko nr. 3 Insemineret.
27. Regn og dis. Hjalp til med kalvefødsel på Grågård. Jenny har ordnet grisemad. 1 læs roer ind. Jens Oluf og bror på jagt, gir øl. Hakket fars. I box med pakker.
28. Regn og dis. En ko har kælvet i nat, kviekalv. Malet. I banken talt med Kaj Hansen. I brugs og foderstof. I box. Pløjet færdig i mosen. Viggo lånt bil til Kjellerup. P. Svinth på besøg.
29. Frostvejr. Tærsket, kørt 1 læs roer og lidt kartofler ind. Dyrlæge til ko, behandlet 30kr. i Silkeborg og hentet Gerda.
30. Snevejr og tø. Malet. På mejeriet til fedtprøve. Viggo herovre. Hos Kyed, benzin, øl, spiritus, cigaretter. Frederik Kidmose en kasse kartofler 7.50. fødselsdagsgæster om aftenen. Peter, Lis, Peter, Olga, Chr, Gutte, Peter, Erik og Gerda.

December.
1. Roligt vejr, omkring frysepunktet. Kartofler til Møller 15.00. 11 pund kraftfoder 434.50kr. kørt roer ind, plastic på roekuler. Møj i haven pløjet ned. Gerda syr og Jenny sprække op.
2. Skyet med regnbyger. Malet, pløjet færdig nede i marken. 10 l. benzin hos Viggo. Jenny og Gerda på systue. Benzin 606l. fra Ora. Alle tre på indkøbstur i Engesvang.
3. Skyet lidt regn. Tærsket. Kartofler og æg til N. K. 15.50. æg Mary 3.00. kartofler til Kristian Sørensen 7.50. 1 læs roer ind. 1 læs møj til Brix, 6 par sutter og 1 hold blade i bytte. Sving til traktor tabt, hentet et andet som P. Jensen har lånt.
4. Nattefrost. Grønt fra skoven til P. Tollund, Åge, Chr. Mikkelsen og Knud på hønseriet. Gæster fra Silkeborg og Hammel til middag, Gerda med hjem. Viggo herovre og skal låne bilen i morgen tidlig til sygehus.
5. Nattefrost, tågedis. Viggo hentet bil kl. 6. Tilbage kl. ca. 11. Malet, tærsket. Hentet materiale til rem og hønsefoder.
6. Skyet og koldt, slud til aften. Roer ind. Hos mekanikeren, ikke hjemme. Hos fru Søndergård og i brugs. Hos P. Jensen. Skal lave æresport for Chr. Møller.
7. Sneslud. Synge til morgensang hos Chr. Møller. Sølvbryllupsdag. Malet. Maskinsynsmand på eftersyn. Fodre og malke tidlig, skal spise på Pårup Kro kl.5. Hjemme kl. ca. 1.
8. Nattefrost, snevejr. Oppe hos Aksel Grågård. 1 gris har fået medicin. Sorteret kartofler. Oppe i brugsen.
9. Nattefrost, snebyger. Aksel set på gris. Startet traktor. Roer ind. Tærsket. Jenny bager småkager.
10. Nattefrost, snebyger. Kartofler og æg til N. K. 15.50. Stinne 3.00, Brix 5.00, Mary 4.50, ikke betalt, Sigrid 3.60. Malet Jens Oluf på jagt, 1 hare.
11. Nattefrost, tågedis. Sat plastic under ventiler i kostalden. Lillys børn efter æg 3.00 Skovtur med Jenny – Koldt. Viggo herovre.
12. Nattefrost 8 gr. Viggo fået 28 meter plastic a. 15 øre pr. meter. Forsøgt at slæbe Aksel i gang, kunne ikke, knækkede trækstangen. Smedearbejde 16 kr. roer ind.
13. Blæst og sne. Oppe i brugsen, Viggo med hjem, kaffe hos dem. Tærsket. Hentet træplader hos Chr. Klausen. Hentet blade hos Brix. Kørt Jenny Møller hjem.
14. Blæst og snevejr. Lavet svineleje hos de 9 smågrise. Malet, Jenny vasker. 1 læs roer ind. Sorteret kartofler. Hos Kyed, på stationen og betale bilskat, 10 kr. i strafrente.
15. Klart og stille vejr. Viggo hentet plastic igen. Kørt til byen. Hos Chr. Klausen.
16. 1 – 2 graders frost, enkelte snebyger. Har Viggo med til Silkeborg, købt en ny malkeslange og dagbog, hjemme 11.30. kørt 3 kasse uptodate kartofler ind, 1 læs roer og tærsket. Hentet træsko hos træskomanden, hos Kyed.
17. Regnvejr. Nr. 30, 3 uger henne. Kartofler smeden og N. K. 15.50 æg til Inga 20, Sigrid 12, Mary, 10, Gerda 10. Jenny Jensens svigerdatter 10. I skoven og finde juletræ.
18. Regn og blæst. K. Sørensen bestiller juletræ, kartofler 1 k. til sig selv og 2. K til Kjærsgård. K. Møller 1 juletræ. Aksel, Silkeborg 1 juletræ. 2 k. kartofler, Egon Hansen.
19. Blæst. Kartofler hjem uptodate, sorteret. Roer ind. Kristian Klausen på besøg. Malet, juletræ til brugsen½ td kartofler til Kjærsgård, om ved P Svinth.
20. Blæst 1 gr. frost. Tærsket A. Nielsen juletræ, Jens Ravn 1 træ. Brix 1 træ. P. Svinth 1 kylling. Dyrlæge kl. 6 – lungebetændelse. Om aftenen nede hos Bertil, Jens Ravn med ovre i Alderslyst, og hos P. Svinth.
21. Lidt sne om natten. Mary hentet 20 æg. Skrevet julepost. Sovet til middag. I skoven og hentet 2 træer. Sorteret kartofler. Om aftenen på julehandel hos Kyed.
22. Let frost. Kørt roer ind. Renset kloark. Dyrlæge til samme gris igen. Malet og tærsket. I brugsen.
23. Regn og slud. Kartofler og æg N. K. 15.50 Stinne 3.00 Gerda 3.00 Mary 2,50 Sigrid 3,60 Inga 3.00 Lilly 3.00 Smeden betalt, bagefter nede og ordne en vandhane. Kørt for Viggo i brugsen. Per og en kammerat på besøg, på vej til Farre. Træ til Lassesens og K. Kristensen.
24. Frisk blæst. Hentet 2 træer til Per i Ålborg og hønseriet. Kørt til Silkeborg og hentet Jennys forældre, i brugsen. Viggo og på besøg. Peter Jensens børn hentet juletræ og neg. K. Sørensen hentet 1. Kas. Kartofler og træ. Chr. Klausen hentet træ. Per og hans mor på besøg med dekorationer og blomster. Ovre hos Viggo får beskes om fodring af kræ et par dage. P. Jensen med dekoration.
25. Let frost og sne. Stille jul. Jenny og hendes mor går tur. Soen og grisene rendt sammen. Ovre hos Viggo og fodre.
26. Stille vejr – skyet. Startet traktor med elmotor. Kørt roer ind, malet. Jenny fodrer hos Viggo. Per kører hans mor hjem fra Ålborg, Bente og børnene med hertil. John Nielsen bestiller kartofler. Julius syg.
27. Stille vejr 0 gr. P. Jensen med 10 sække kraftfoder 397.50kr. I Silkeborg med svigerforældre, omkring Aksel, hjem til middag. 50 pund hønsepiller. Tærsket. Viggo Nielsen på besøg. Hos Viggo om aftenen.
28. Skyet 0 gr. lidt sne til aften. Startet traktor med elmotor, slæbt Viggos traktor, men fik den ikke startet, ringet om 1 gris og 1 gris for Viggo. I banken, betalt skat, lukket på stationen. Brugsbogen ikke gjort op. Tærsket, malet og kørt roer ind. Traktor batteri op til C. O. H.
29. Regnvejr. Hentet batteri og ordnet traktor, hos slagter og frisør. Betalt Amtstueskat, Kreditforening, benzin, traktorforsikring og kasko.
30. Skyet og tørt. Kartofler til Johannes Nielsen Moselund 7.00 N. K. 15.50. ikke betalt. Inga 10 stk. 3 kr. ikke betalt. I Silkeborg på apoteket, salve til finger og medicin til Jenny. P. Svinth på besøg. Viggo låner traktor. 1 læs roer ind, malet
31. Regnvejr – snesjap. 1 læs roer ind. I byen. Frederik Kidmose 1 kas. Kartofler 7.50. Lilly herovre. Tærsket. Om aftenen hos P. Svinth sammen med Haglskjærs.

Det var 1966.

Renskrevet af Ejvind Lassen.
Lars O. Larsens håndskrevne dagbøger fra 1967 -1990 og de afskrifter Ejvind Lassen indtil nu har nået, findes på arkivet