Information til medlemmer


Kære medlem/medlemmer.

I skal vide, at foreningen stadig kører og at arkivlederen stadig kan træffes på nedenstående adresser.

Ifølge foreningens vedtægter skal der afholdes en årlig generalforsamling senest

den 1. april. Dette kan på grund af corona-situationen selvfølgelig ikke lade sig gøre i år.

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at køre videre et år med bestyrelsen uændret.

Da det ikke har været muligt at afholde arrangementer i 2020 og måske heller ikke i 2021 har vi samtidig bestemt ikke at opkræve kontingent for i år.

Du/I er stadig medlem og så håber vi, at vi måske til efteråret eller senest næste år kan komme til at mødes igen.

Hold modet oppe og pas godt på jer selv og hinanden.

Bestyrelsen